Cầu dao - CB Panasonic
Sắp xếp theo:
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 15mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Bộ ngắt mạch an toàn BJS3020NA2
39%
340,000₫ 208,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 100A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 25kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật ELB 100A 30mA Panasonic BKW21003KY
34%
3,200,000₫ 2,112,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 50A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật ELB 50A 30mA Panasonic BKW2503Y
34%
1,550,000₫ 1,023,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 60A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật ELB 60A 30mA Panasonic BKW2603SKY
34%
2,300,000₫ 1,518,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB 30mA BJJ23032-8
39%
845,000₫ 516,000₫
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB BJJ23030-8
39%
720,000₫ 440,000₫
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB BJS3030NA2
39%
340,000₫ 208,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 16A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 16A 30mA Panasonic BBDE21631CNV
20%
570,000₫ 456,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 20A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 20A 30mA Panasonic BBDE22031CNV
20%
570,000₫ 456,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 25A 30mA Panasonic BBDE22531CNV
20%
610,000₫ 488,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 32A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 32A 30mA Panasonic BBDE23231CNV
20%
610,000₫ 488,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 40A 30mA Panasonic BBDE24031CNV
20%
610,000₫ 488,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 50A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 50A 30mA Panasonic BBDE25031CNV
20%
865,000₫ 692,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 63A 30mA Panasonic BBDE26331CNV
20%
865,000₫ 692,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 6A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 6A 30mA Panasonic BBDE20631CNV
20%
570,000₫ 456,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 10A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 10A Panasonic BS1110TV
20%
80,000₫ 64,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 15A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 15A Panasonic BS1111TV
25%
80,000₫ 60,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 20A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 20A Panasonic BS1112TV
20%
80,000₫ 64,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 30A Panasonic BS1113TV
25%
80,000₫ 60,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 40A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 40A Panasonic BS1114TV
25%
80,000₫ 60,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 6A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 6A Panasonic BS11106TV
20%
80,000₫ 64,000₫
Dòng định mức: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 100A Panasonic BBW2100SKY
34%
1,720,000₫ 1,136,000₫
Dòng định mức: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 40A Panasonic BBW240SKY
34%
880,000₫ 581,000₫
Dòng định mức: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 50A Panasonic BBW250SKY
34%
880,000₫ 581,000₫
Dòng định mức: 60A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 5kA/2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 60A Panasonic BBW260Y
34%
940,000₫ 621,000₫
Dòng định mức: 75A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 75A Panasonic BBW275SKY
34%
1,720,000₫ 1,136,000₫
Dòng định mức: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 100A Panasonic BBW3100SKY
34%
2,200,000₫ 1,452,000₫
Dòng định mức: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA/1.5kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 10A Panasonic BBW310Y
34%
690,000₫ 456,000₫
Dòng định mức: 125A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 125A Panasonic BBW3125SKY
34%
2,870,000₫ 1,895,000₫
Dòng định mức: 150A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 150A Panasonic BBW3150SKY
34%
3,000,000₫ 1,980,000₫
Dòng định mức: 15A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA/1.5kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 15A Panasonic BBW315Y
34%
690,000₫ 456,000₫
Dòng định mức: 175A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 175A Panasonic BBW3175KY
34%
3,950,000₫ 2,607,000₫