Đèn LED bulb là một thiết bị chiếu sáng dân dụng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.Bóng đèn LED bulb đươc thay thế cho các loại đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Vì nó có tính tiết kiệm điện, độ sáng cao, tuổi thọ lâu năm.

Đèn Led Bulb
Sắp xếp theo:
Công suất 14W
Nguồn điện: 220V-240V
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 1521lm.
Tuổi thọ: 15.000 giờ.
Ánh sáng 3000K-6500K
Xuất xứ: Trung Quốc.
Bảo hành: 12 tháng
Bóng đèn Led Bulb 14W NLB143/NLB146
40%
118,000₫ 71,000₫
Công suất 5W
Nguồn điện: 220V-240V
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 450lm.
Tuổi thọ: 15.000 giờ.
Ánh sáng 3000K-6500K
Xuất xứ: Trung Quốc.
Bảo hành: 12 tháng
Bóng đèn Led Bulb 5W NLB053/NLB056
39%
57,000₫ 35,000₫
Công suất 9W
Nguồn điện: 220V-240V
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 806lm.
Tuổi thọ: 15.000 giờ.
Ánh sáng 3000K-6500K
Xuất xứ: Trung Quốc.
Bảo hành: 12 tháng
Bóng đèn Led Bulb 9W NLB093/NLB096
39%
74,000₫ 45,000₫
Công suât: 13W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 1400lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Trắng 6500K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV13DH7A 13W Trắng
40%
149,000₫ 90,000₫
Công suât: 13W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 1260lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Vàng 3000K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV13LH7A 13W Vàng
40%
149,000₫ 90,000₫
Công suât: 15W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 1700lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Trắng 6500K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV15DH7A 15W Trắng
40%
174,000₫ 105,000₫
Công suât: 15W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 1530lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Vàng 3000K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV15LH7A 15W Vàng
40%
174,000₫ 105,000₫
Công suât: 3W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 280lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Trắng 6500K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV3DH7A 3W Trắng
39%
66,000₫ 40,000₫
Công suât: 3W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 280lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Vàng 3000K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV3LH7A 3W Vàng
39%
66,000₫ 40,000₫
Công suât: 5W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 470lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Trắng 6500K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV5DH7A 5W Trắng
40%
83,000₫ 50,000₫
Công suât: 5W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 470lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Vàng 3000K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV5LH7A 5W Vàng
40%
83,000₫ 50,000₫
Công suât: 7W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 650lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Trắng 6500K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV7DH7A 7W Trắng
39%
92,000₫ 56,000₫
Công suât: 7W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 585lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Vàng 3000K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV7LH7A 7W Vàng
39%
92,000₫ 56,000₫
Công suât: 9W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 810lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Trắng 6500K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV9DH7A 9W Trắng
40%
118,000₫ 71,000₫
Công suât: 9W.
Nguồn điện: 110V - 240V, 50/60Hz.
Chỉ số hoàn màu: Ra80.
Quang thông: 729lm.
Tuổi thọ: 12.000 giờ.
Ánh sáng: Vàng 3000K.
- Xuất xứ: Trung Quốc. - Bảo hành: 12 tháng
Đèn led bulb Panasonic LDAHV9LH7A 9W Vàng
40%
118,000₫ 71,000₫
Công suất sử dụng 20W - 220V
Kích thước: ϕ70mm/H123mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB203/NLB204/NLB206 20W
40%
140,000₫ 84,000₫
Công suất sử dụng 30W - 220V
Kích thước: ϕ80mm/H141mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB303/NLB304/NLB306 30W
40%
186,000₫ 112,000₫
Công suất sử dụng 40W - 220V
Kích thước: ϕ100mm/H168mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB403/NLB404/NLB406 40W
40%
260,000₫ 156,000₫
Công suất sử dụng 50W - 220V
Kích thước: ϕ118mm/H194mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB503/NLB504/NLB506 50W
40%
360,000₫ 216,000₫
Công suất sử dụng 60W - 220V
Kích thước: ϕ138mm/H222mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB603/NLB604/NLB606 60W
40%
450,000₫ 270,000₫