Đèn Led trụ
Sắp xếp theo:
Công suất sử dụng 20W - 220V
Kích thước: ϕ70mm/H123mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB203/NLB204/NLB206 20W
55%
140,000₫ 63,000₫
Công suất sử dụng 30W - 220V
Kích thước: ϕ80mm/H141mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB303/NLB304/NLB306 30W
55%
186,000₫ 84,000₫
Công suất sử dụng 40W - 220V
Kích thước: ϕ100mm/H168mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB403/NLB404/NLB406 40W
54%
260,000₫ 120,000₫
Công suất sử dụng 50W - 220V
Kích thước: ϕ118mm/H194mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB503/NLB504/NLB506 50W
54%
360,000₫ 165,000₫
Công suất sử dụng 60W - 220V
Kích thước: ϕ138mm/H222mm
3 màu sắc ánh sáng Vàng, Trung Tính và Trắng
Tuổi thọ chiếu sán 15.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Bulb trụ Nanoco NLB603/NLB604/NLB606 60W
54%
450,000₫ 205,000₫