Mặt công tắc wide
Sắp xếp theo:
Điện áp 250V-13A
Ổ cắm đa năng tiêu chuẩn BS, nhựa cách điện
Đạt tiêu chuẩn IEC
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Bộ ổ cắm đa năng Panasonic WEBP1041SW-P
32%
249,000₫ 170,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS dành cho công tắc
Nhựa cách điện an toàn
Tiểu chuẩn IP43
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt che mưa dùng cho công tắc Panasonic WBC8981SW
32%
184,000₫ 126,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS dành cho ổ cắm
Nhựa cách điện an toàn
Tiểu chuẩn IP43
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt che mưa dùng cho ổ cắm Panasonic WBC8991W
32%
200,000₫ 136,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS
Tiêu chuẩn bảo vệ IP55
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt có nắp che mưa Panasonic WBG8981-P
32%
215,000₫ 147,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Chất liệu nhôm an toàn cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG6501-1
32%
76,000₫ 52,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG68010MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG68010MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEV68010SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Chất liệu nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG6502-1
32%
76,000₫ 52,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG68020MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG68020MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế màu trắng hiện đại thời trang
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEV68020SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Chất liệu Nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG6503-1
30%
76,000₫ 53,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG68030MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG68030MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEV68030SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804MB
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804MW
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
#
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804SW
31%
32,000₫ 22,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806MB
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806MW
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806SW
31%
32,000₫ 22,000₫
Mặt dùng riêng cho dòng HB
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc HB Panasonic WEV7061SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt 1 thiết bị có nắp che mưa
Dùng cho dòng công tắc
Tiêu chuẩn IP55
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc Panasonic WEG7901
32%
228,000₫ 156,000₫
Mặt 2 thiết bị có nắp che mưa
Dùng cho dòng công tắc
Tiêu chuẩn IP55
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc panasonic WEG7902
32%
228,000₫ 156,000₫
Mặt kín đơn
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt kín đơn Panasonic WEV68910SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ căm đơn 3 chấu hoặc MCB 2P
Chất liệu nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Màu sắc: bạc 33333 Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic WEG65029-1
32%
76,000₫ 52,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ căm đơn 3 chấu hoặc MCB 2P
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic WEV680290SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt 3 thiết bị có nắp che mưa
Dùng cho dòng công tắc
Tiêu chuẩn IP55
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám
Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic - có nắp che mưa WEG7903
32%
228,000₫ 156,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ căm đơn 3 chấu hoặc MCB 2P
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic WEG680290MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ căm đơn 3 chấu hoặc MCB 2P
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic WEG680290MW
29%
28,000₫ 20,000₫