Mặt công tắc wide
Sắp xếp theo:
Điện áp 250V-13A
Ổ cắm đa năng tiêu chuẩn BS, nhựa cách điện
Đạt tiêu chuẩn IEC
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Bộ ổ cắm đa năng Panasonic WEBP1041SW-P
30%
249,000₫ 175,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế màu trắng hiện đại thời trang
Bảo hành: không bảo hành
Khuyến mãi - Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEV68020SW
35%
17,000₫ 11,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Khuyến mãi - Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEV68030SW
35%
17,000₫ 11,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS dành cho công tắc
Nhựa cách điện an toàn
Tiểu chuẩn IP43
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt che mưa dùng cho công tắc Panasonic WBC8981SW
30%
175,000₫ 123,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS dành cho ổ cắm
Nhựa cách điện an toàn
Tiểu chuẩn IP43
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt che mưa dùng cho ổ cắm Panasonic WBC8991W
30%
192,000₫ 135,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS
Tiêu chuẩn bảo vệ IP55
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt có nắp che mưa Panasonic WBG8981-P
30%
205,000₫ 144,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Chất liệu nhôm an toàn cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG6501-1
29%
72,000₫ 51,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG68010MB
27%
26,000₫ 19,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG68010MW
27%
26,000₫ 19,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEV68010SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Chất liệu nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG6502-1
29%
72,000₫ 51,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG68020MB
27%
26,000₫ 19,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG68020MW
27%
26,000₫ 19,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế màu trắng hiện đại thời trang
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEV68020SW
35%
17,000₫ 11,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Chất liệu Nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG6503-1
29%
72,000₫ 51,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG68030MB
27%
26,000₫ 19,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG68030MW
27%
26,000₫ 19,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEV68030SW
35%
17,000₫ 11,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804MB
30%
44,000₫ 31,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804MW
30%
44,000₫ 31,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
#
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804SW
28%
32,000₫ 23,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806MB
30%
44,000₫ 31,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806MW
30%
44,000₫ 31,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806SW
28%
32,000₫ 23,000₫
Mặt dùng riêng cho dòng HB
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc HB Panasonic WEV7061SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt 1 thiết bị có nắp che mưa
Dùng cho dòng công tắc
Tiêu chuẩn IP55
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc Panasonic WEG7901
30%
217,000₫ 152,000₫
Mặt 2 thiết bị có nắp che mưa
Dùng cho dòng công tắc
Tiêu chuẩn IP55
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc panasonic WEG7902
30%
217,000₫ 152,000₫
Mặt kín đơn
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt kín đơn Panasonic WEV68910SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ căm đơn 3 chấu hoặc MCB 2P
Chất liệu nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Màu sắc: bạc 33333 Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic WEG65029-1
29%
72,000₫ 51,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ căm đơn 3 chấu hoặc MCB 2P
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic WEV680290SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt 3 thiết bị có nắp che mưa
Dùng cho dòng công tắc
Tiêu chuẩn IP55
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám
Bảo hành: không bảo hành
Mặt ổ cắm Panasonic - có nắp che mưa WEG7903
30%
217,000₫ 152,000₫