Máy bơm lưu lượng Nanoco
Sắp xếp theo:
Công suất 750W
Ống hút xả 32mm
Đẩy cao/hút sâu 40/8m.
Lưu lượng 50 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
Máy bơm đầu JET Nanoco NJET750
20%
1,730,000₫ 1,385,000₫
Công suất 1100W
Ống hút xả 60mm
Đẩy cao/hút sâu 14/8m.
Lưu lượng 340 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Nanoco NHF1100
20%
2,480,000₫ 1,985,000₫
Công suất 1500W
Ống hút xả 60mm
Đẩy cao/hút sâu 17/8m.
Lưu lượng 370 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Nanoco NHF1500
20%
2,600,000₫ 2,080,000₫
Công suất 750W
Ống hút xả 10mm
Đẩy cao/hút sâu 10/8m.
Lưu lượng 300 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Nanoco NHF750
20%
1,680,000₫ 1,345,000₫
Công suất 750W
Ống hút xả 32mm
Đẩy cao/hút sâu 28/8m.
Lưu lượng 90 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
Máy bơm ly tâm Nanoco NCP750
20%
1,780,000₫ 1,425,000₫