Máy chiếu
Sắp xếp theo:
Công suất 900W
Độ phân giải : 1920 × 1200 (WUXGA)
Độ tương phản 10.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In, HDMI, LAN, Remote, 3D SYNC, SERIAL,...
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-DZ10KE
835,510,000₫
Công suất : 461W
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA).
Độ tương phản 10.000:1
Kêt nối: HDMI, USB, LAN
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-EW650
59,150,000₫
Công suất : 461W
Độ phân giải : 1024x768 (XGA)
Độ tương phản 10.000:1
Kêt nối: HDMI, USB, LAN
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-EX620
63,200,000₫
Công suất : 484W
Độ phân giải : 1920x1200 (WUXGA)
Độ tương phản 10.000:1. Điều chỉnh góc : Có
Tuổi thọ bóng đèn: 320W UHM/5.000H
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-EZ590
72,080,000₫
Công suất 300W
Độ phân giải : 1024x768 (XGA)
Độ tương phản 16.000:1
Điều chỉnh góc : Có
Loa ngoài 2W
Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-LB303
11,450,000₫
Công suất 300W
Độ phân giải : 1024x768 (XGA)
Độ tương phản 16.000:1
Loa ngoài 10W. Điều chỉnh góc : Có
Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-LB383
13,780,000₫
Công suất 300W
Độ phân giải : 1024x768 (XGA)
Cường độ chiếu sáng 4100 Ansi Lumens
Độ tương phản 16.000:1
Loa ngoài 10W. Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-LB423
16,960,000₫
Công suất 300W
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA)
Độ tương phản 16.000:1
Loa ngoài 10W. Điều chỉnh góc : Có
Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-LW333
14,840,000₫
Công suất 2.950W
Độ phân giải : 4K (5120 x 3200) pixels
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In x4, Multi Projector Sync IN/OUT, Expansion Slot /Slot2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RQ13K
1,794,270,000₫
Công suất 2.950W
Độ phân giải : 4K (5120 x 3200) pixels
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In x4, Multi Projector Sync IN/OUT, Expansion Slot /Slot2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RQ32K
2,891,150,000₫
Công suất 2.870W
Độ phân giải : 1400 × 1050
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In x4, Multi Projector Sync IN/OUT....
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RS20K
1,213,700,000₫
Công suất 2.870W
Độ phân giải : 1400 × 1050
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In x4, Multi Projector Sync IN/OUT, Expansion Slot /Slot2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RS30K
1,579,930,000₫
Công suất 1.200W
Độ phân giải : 1920 × 1200
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In, HDMI, LAN, Remote, 3D SYNC, SERIAL,...
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RZ12K
1,086,500,000₫
Công suất 2.300W
Độ phân giải : 1920 × 1200
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In, HDMI, LAN, Video
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RZ21K
1,420,620,000₫
Công suất 2.870W
Độ phân giải : 1,920 × 1,200
Độ tương phản 20.000:1
Điều chỉnh góc dọc ±40°, Ngang ±15°
Kêt nối: SDI In x4, Multi Projector Sync IN/OUT, Expansion Slot /Slot2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy chiếu Panasonic PT-RZ31K
1,896,240,000₫
Công suất 320W
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA)
Độ tương phản 12.000:1
Điều chỉnh góc : Có . Loa ngoài 10W
Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VW350
17,490,000₫
Công suất 320W
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA)
Độ tương phản 20.000:1
Loa ngoài 10W. Điều chỉnh góc : Có
Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VW360
22,260,000₫
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA)
Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens
Độ tương phản 16.000:1
Loa : 2W
Kêt nối: HDMI, USB, LAN
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VW540
26,500,000₫
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA)
Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens
Độ tương phản 16.000:1
Điều chỉnh góc, Kết nối wifi : Có
Kêt nối: HDMI, USB, LAN
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VW545N
41,340,000₫
Công suất 320W
Độ phân giải : 1280x800 (WXGA)
Độ tương phản 20.000:1.Loa ngoài 10W.
Điều chỉnh góc : Có. Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VX430
22,790,000₫
Công suất : 400W
Độ phân giải : 1024x768 (XGA). Điều chỉnh góc : Có
Độ tương phản 16.000:1
Kêt nối: HDMI, USB
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VX610
25,440,000₫
Công suất : 400W
Độ phân giải : 1024x768 (XGA).Độ tương phản 16.000:1
Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens
Kêt nối: HDMI, USB, LAN. Điều chỉnh góc : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VX615N
38,160,000₫
Công suất : 378W
Độ phân giải : 1920x1200
Cường độ chiếu sáng 4400 Ansi Lumens
Độ tương phản 10.000:1. Điều chỉnh góc : Có
Kêt nối: HDMI, USB, LAN
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VZ470
50,880,000₫
Công suất : 400W
Độ phân giải : 1920x1200
Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens
Độ tương phản 16.000:1. Điều chỉnh góc : Có
Kêt nối: HDMI, USB, LAN
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VZ580
58,300,000₫
Công suất : 400W
Độ phân giải : 1920x1200 (WUXGA).
Độ tương phản 16.000:1
Điều chỉnh góc : Có
Kêt nối: HDMI, USB, LAN.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy chiếu Panasonic PT-VZ585N
61,480,000₫