Quạt hút gắn tường
Sắp xếp theo:
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 930CMH
Độ ồn : 39dB
Màu: Trắng Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Quạt hút 1 chiều, không có màn che.
Quạt hút gắn tường 1 chiều Mitsubishi  EX-25SH5T
33%
860,000₫ 580,000₫
Công suất: 31W
Lưu lượng gió: 1.160 m3/h
Độ ồn: 37dB
Hút/ Thổi: Hút
Vòng quay/phút: 900
Quạt hút gắn tường 1 chiều Mitsubishi  EX-30SH5T
6%
940,000₫ 880,000₫
Công suất : hút: 18W/ thổi: 15W
Lưu lượng gió : hút: 585CMH/ thổi: 420CMH
Độ ồn : Hút: 37.5dB/ thổi 46/5dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Loại: không lưới, 2 chiều.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút gắn tường 2 chiều Mitsubishi  EX-20RH5T
34%
1,390,000₫ 920,000₫
Công suất : hút: 25/19W
Lưu lượng gió : hút: 950CMH/ 610CMH
Độ ồn : Hút: 38dB/ 44.5dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Loại: không lưới, 2 chiều.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút gắn tường 2 chiều Mitsubishi  EX-25RH5T
17%
1,390,000₫ 1,160,000₫
Công suất : hút: 31W/25W
Lưu lượng gió : hút: 1180CMH/750CMH
Độ ồn : Hút: 36.5dB/43.5dB
Kích thước chừa lỗ: 35cm.
Loại: không lưới, 2 chiều.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút gắn tường 2 chiều Mitsubishi  EX-30RH5T
3%
1,390,000₫ 1,350,000₫
Công suất : 19W
Lưu lượng gió : 580CMH
Độ ồn : 39dB
Màu: Trắng
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Quạt hút 1 chiều, không có màn che.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi  EX-20SH5T
32%
750,000₫ 510,000₫
Công suất : 19W
Lưu lượng gió : 530 CMH
Độ ồn : 39dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Loại: Có lưới, 1 chiều.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi  EX-20SKC5T
32%
920,000₫ 630,000₫
Công suất : 19W
Lưu lượng gió : 530 CMH
Độ ồn : 39dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Đường kính cánh: 20cm.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi  EX-20SKC5T-BW
32%
920,000₫ 630,000₫
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 870 CMH
Độ ồn : 40.5dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Loại: Có lưới, 1 chiều.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi  EX-25SKC5T-BW
30%
1,050,000₫ 730,000₫
Công suất: 9.5W
Lưu lượng gió : 250CMH
Độ ồn : 37.5dB
Kích thước chừa lỗ: 20cm.
Trọng lượng: 1.3kg.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi EX-15SK5-E
34%
970,000₫ 640,000₫
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 870 CMH
Độ ồn : 40.5dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Loại: Có lưới, 1 chiều.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T
33%
1,050,000₫ 700,000₫
Công suất: 14W
Lưu lượng gió: 210 m3/h
Độ ồn: 36dB
Hút/ Thổi: Hút
Vòng quay/phút: 1500
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng
Quạt hút gắn tường ốp kính Mitsubishi V-15SL6T
29%
900,000₫ 640,000₫
Công suất: 16W
Lưu lượng gió: 370 m3/h
Độ ồn: 39dB
Hút/ Thổi: Hút
Vòng quay/phút: 1200
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng
Quạt hút gắn tường ốp kính Mitsubishi V-20SL6T
31%
1,100,000₫ 760,000₫