Bơm giếng
Sắp xếp theo:
Công suất 1.5 HP
Hút sâu tối đa 20m
Cột áp tối đa 28 m
Lưu lượng có thể đạt tới là 25m³/h
Cỡ nòng : 49/42mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Khuyến mãi - Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-1100
1,945,000₫
Công suất 3Hp
Nguồn điện : 380V
Cột sâu : 8m3/h
Hút sâu : 30m
Cột áp đẩy cao: 32m
Cỡ nòng hút đẩy 60/42
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng 2 đầu Tân Hoàn Cầu ABC-2200
3,835,000₫
Công suất : 2HP- 1500W
Cột áp : 30m
Hút sâu :25 mét
Lưu lượng : 6m3/h
Cỡ nòng : 42/34mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng 2 đầu Tân Hoàn Cầu ABC-1500
3,625,000₫
Công suất: 3HP-2200W
Hút sâu : 30-35m
Cột áp : 31m
Lưu lượng: 31 m³/h
Cỡ nòng: 60/60mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-2200
3,730,000₫
Công suất 2Hp 1500W
Hút sâu : 25 mét.
Lưu lượng tối đa 18m³/h
Cột áp 28m
Ống: 60/49 (mm)
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-1500
2,625,000₫
Công suất 1.5 HP
Hút sâu tối đa 20m
Cột áp tối đa 28 m
Lưu lượng có thể đạt tới là 25m³/h
Cỡ nòng : 49/42mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-1100
1,945,000₫
Công suất : 750W
Lưu lượng : 16m³/h
Hút sâu: 15m
Cột áp : 20 m
Cỡ nòng: 42/34 (mm)
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-750
1,800,000₫