CB chống giật hay còn gọi là RCBO, ELCB, CB chống giật và chống rò.

CB chống giật Panasonic với dòng rò tiêu chuẩn 15mA hoặc 30mA sẽ ngắt dòng điện khi có người bị điện giựt hoặc khi có điện rò rỉ. Ngoài ra CB chống giật là có thêm các chức năng cần thiết của cầu dao như bảo vệ quá tải, ngắn mạch (chập điện).

CB Panasonic với các công suất thông dụng cho gia đình như 6A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A và 63A.

CB chống giật Panasonic
Sắp xếp theo:
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB 30mA BJJ23032-8 (made in Japan)
34%
935,000₫ 620,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 15A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB 30mA BJS1532S1V
37%
515,000₫ 325,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 20A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB 30mA BJS2032S1V
37%
515,000₫ 325,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB 30mA BJS3032S1V
37%
515,000₫ 325,000₫
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB BJJ23030-8
34%
795,000₫ 525,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 16A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 16A 30mA Panasonic BBDE21631CNV
30%
604,000₫ 423,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 20A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 20A 30mA Panasonic BBDE22031CNV
30%
604,000₫ 423,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 25A 30mA Panasonic BBDE22531CNV
30%
647,000₫ 453,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 32A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 32A 30mA Panasonic BBDE23231CNV
30%
647,000₫ 453,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 40A 30mA Panasonic BBDE24031CNV
30%
647,000₫ 453,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 50A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 50A 30mA Panasonic BBDE25031CNV
30%
917,000₫ 642,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 63A 30mA Panasonic BBDE26331CNV
30%
917,000₫ 642,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 6A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 6A 30mA Panasonic BBDE20631CNV
30%
604,000₫ 423,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải
Dòng định mức: 25A
Dòng rò: 30mA
Điện áp định mức: 415VAC
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Cầu dao chống giật RCBO 4P 25A 30mA Panasonic BBDE42534CNV
30%
1,520,000₫ 1,064,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải
Dòng định mức: 32A
Dòng rò: 30mA
Điện áp định mức: 415VAC
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Cầu dao chống giật RCBO 4P 32A 30mA Panasonic BBDE43234CNV
30%
1,520,000₫ 1,064,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải
Dòng định mức: 40A
Dòng rò: 30mA
Điện áp định mức: 415VAC
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Cầu dao chống giật RCBO 4P 40A 30mA Panasonic BBDE44034CNV
30%
1,520,000₫ 1,064,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải
  Dòng định mức: 50A
Dòng rò: 30mA
Điện áp định mức: 415VAC
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Cầu dao chống giật RCBO 4P 50A 30mA Panasonic BBDE45034CNV
30%
1,999,000₫ 1,400,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải
  Dòng định mức: 63A
Dòng rò: 30mA
Điện áp định mức: 415VAC
Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Cầu dao chống giật RCBO 4P 63A 30mA Panasonic BBDE46334CNV
30%
1,999,000₫ 1,400,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA Panasonic BBDR22530HV
30%
1,049,000₫ 735,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 32A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA Panasonic BBDR23230HV
30%
1,049,000₫ 735,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA Panasonic BBDR24030HV
30%
1,049,000₫ 735,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA Panasonic BBDR26330HV
30%
1,260,000₫ 885,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 415VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA Panasonic BBDR42530HV
30%
1,680,000₫ 1,180,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 32A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 415VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 4P 32A 30mA Panasonic BBDR43230HV
30%
1,680,000₫ 1,180,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 415VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA Panasonic BBDR44030HV
30%
1,680,000₫ 1,180,000₫
Bảo vệ chống dòng rò
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 415VAC.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA Panasonic BBDR46330HV
30%
2,520,000₫ 1,765,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 15mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cb chống giật Panasonic ELB 30A 15mA BJJ23022-8 (made in Japan)
34%
935,000₫ 620,000₫
Điện áp: 230-320V (50/69Hz)
Dòng xả: 20 - 40kA
Cấp bảo vệ: ≤ 1.5 kV
Thời gian phản hồi: ≤ 25ns
Dạng lắp đặt: 35mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Thiết bị chống sét lan truyền Panasonic BBDT2321BV
30%
3,140,000₫ 2,198,000₫