Xem thêm Thu gọn
APP
Sắp xếp theo:
Công suất: 11A
Đẩy cao: 5.5m
Lưu lượng: 8.7m3/h
Cỡ nòng: 25mm
Đầu vào/đầu ra: 34
Nguồn điện: 12V
Kích thước: 120x168x165
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 06 tháng
Máy bơm chìm DC 12V APP DC-2312
1,555,000₫
Công suất : 100W - 1/6HP
Chiều cao đẩy 6.5m
Lưu lượng nước tối đa 4.2m3/h
Sử dụng ống 34mm, không có phao tự động
Nhiệt độ nước tối đa 40 độ
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá  APP BPS-100 100W
1,475,000₫
Công suất : 100W - 1/6HP
Chiều cao đẩy 6.5m
Lưu lượng nước tối đa 4.2m3/h
Sử dụng ống 34mm, có phao tự động tắt mở
Nhiệt độ nước tối đa 40 độ
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá  APP BPS-100A 100W
1,740,000₫
Công suất : 200W - 1/4HP
Chiều cao đẩy 7 m
Lưu lượng nước tối đa 6.6 m3/h
Sử dụng ống 42mm, không có phao tự động
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá APP BPS-200D 200W
1,795,000₫
Công suất : 200W -1/4HP
Chiều cao đẩy 7 m
Lưu lượng nước tối đa 6.6 m3/h
Sử dụng ống 42 mm, có phao tự động tắt mở
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá APP BPS-200DA 200W Có phao
2,135,000₫
Công suất 375W - 1/2HP
Chiều cao đẩy 9 m
Lưu lượng nước tối đa 13.2 m3/h
Sử dụng ống 60 mm,không có phao tự động
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá APP BPS-400 375W
3,500,000₫
Công suất 375W- 1/2HP
Chiều cao đẩy 9 m
Lưu lượng nước tối đa 13.2 m3/h
Sử dụng ống 60 mm,có phao tự động tắt mở
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá APP BPS-400A 375W Có phao
3,840,000₫
Công suất : 80W
Chiều cao đẩy 4 m
Lưu lượng nước tối đa 2.4m3/h
Sử dụng ống 27mm, không có phao tự động
Nhiệt độ nước tối đa 40 độ
Bảo hành: 6 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm hồ cá APP BPS-80 80W
1,245,000₫
Công suất: 1/2HP
  Lưu lượng: 10.8m³/h
Cột áp: 6m
Đường ống: 30mm
Cỡ nòng: 2"
Kích thước: 223x132x395mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-05
14,425,000₫
Công suất: 1HP
  Lưu lượng: 15m³/h
Cột áp: 6m
Đường ống: 30mm
Cỡ nòng: 2"
Kích thước: 223x132x425mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-10
19,230,000₫
Công suất: 1HP
  Lưu lượng: 15m³/h
Cột áp: 6m
Đường ống: 30mm
Cỡ nòng: 2"
Có phao
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-10A
19,580,000₫
Công suất: 2HP 
Lưu lượng: 22.8m³/h
Cột áp: 9m
Đường ống: 35mm
Cỡ nòng: 3"
Kích thước: 390x210x530mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-20T
29,900,000₫
Công suất: 3HP
  Lưu lượng: 26.4m³/h
Cột áp: 10m
Đường ống: 30mm
Cỡ nòng: 3"
Kích thước: 390x210x550mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-30T
40,810,000₫
Công suất: 5HP 
Lưu lượng: 17.4m³/h
Cột áp: 15m
Đường ống: 45mm
Cỡ nòng: 4"
Kích thước: 525x250x675mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-50T
62,030,000₫
Công suất: 7.5HP
  Lưu lượng: 11.4m³/h
Cột áp: 20m
Họng xả: 100mm
Cỡ nòng: 4"
Trọng lượng: 54kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hóa chất Inox APP SB-75T
80,675,000₫
Công suất: 2HP 1500W
Cột áp: 15m
Lưu lượng: 850 lít / phút
Cỡ nòng: 40mm
Sử dụng đường ống: 65mm
Nguồn điện: 380V
Kích thước: 497x491x576
Trọng lượng: 51kg
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP 65ADL 51.5 2HP 380V
16,590,000₫
Công suất: 2HP 1500W
Đầu ra: 80mm
Lưu lượng: 60m3/h
Cột áp: 12m
Kích thước: 524x292x597
Trọng lượng: 54kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP 80ADL 51.5 2HP
17,850,000₫
Công suất: 3HP 2200W
Đầu ra: 80mm
Lưu lượng: 84m3/h
Cột áp: 15m
Kích thước: 373x310x658
Trọng lượng: 66kg
Nguồn điện: 380V
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP 80ADL 52.2 3HP
20,370,000₫
Công suất: 5HP 3700W
Đầu ra: 80mm
Lưu lượng: 102m3/h
Cột áp: 18m
Kích thước: 400x330x688
Trọng lượng: 74kg
Nguồn điện: 380V
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP 80ADL 53.7 5HP
23,730,000₫
Công suất: 3HP 2200W
Đầu ra: 80mm
Lưu lượng: 66m3/h
Cột áp: 20m
Kích thước: 280x233x723
Trọng lượng: 51kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP 80ADVS 52.2 3HP
17,210,000₫
Công suất: 5HP 3700W
Đầu ra: 80mm
Lưu lượng: 66m3/h
Cột áp: 22m
Kích thước: 280x233x723
Trọng lượng: 60kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP 80ADVS 53.7 5HP
21,450,000₫
Công suất: 1/2 HP
  Điện vào: 220V/50Hz
Lưu lượng: 11.1m3/h
Cột áp: 10m
Cỡ nòng: 60mm
Kích thước: 224x143x350
Trọng lượng: 11kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP BAV-400 1/2HP
4,930,000₫
Công suất: 1/2 HP 
Điện vào: 220V/50Hz
Lưu lượng: 11.1m3/h
Cột áp: 10m
Cỡ nòng: 60mm
Kích thước: 224x143x350
Trọng lượng: 11kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP BAV-400A 1/2HP (có phao)
5,360,000₫
Công suất: 1/2 HP
Điện vào: 220V/50Hz
Lưu lượng: 11.1m3/h
Cột áp: 10m
Cỡ nòng: 60mm
Kích thước: 224x143x350
Trọng lượng: 11kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP BAV-400S 1/2 HP
5,040,000₫
Công suất: 10HP 
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 2260 lít/phút
Cột áp: 27m
Cỡ nòng: 114/150mm
Kích thước: 485x300x840
Trọng lượng: 114kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-100T 10HP
64,265,000₫
Công suất: 15HP 
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 180m³/h
Cột áp: 32m
Cỡ nòng: 114/150mm
Kích thước: 585x340x875
Trọng lượng: 165kg
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-150T 15HP
81,965,000₫
Công suất: 2HP 
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 48m³/h
Cột áp: 18m
Cỡ nòng: 80mm
Kích thước: 400x240x545
Trọng lượng: 37kg
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-20T 2HP
17,590,000₫
Công suất: 3HP 
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 72m³/h
Cột áp: 20m
Cỡ nòng: 90/114mm
Kích thước: 425x220x615
Trọng lượng: 47kg
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-30T 3HP
24,630,000₫
Công suất: 5HP 
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 78m³/h
Cột áp: 22m
Cỡ nòng: 90/114
Kích thước: 425x220x615
Trọng lượng: 50kg
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-50T 5HP
31,780,000₫
Công suất: 7.5HP 
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 114m³/h
Cột áp: 24m
Cỡ nòng: 114/150mm
Kích thước: 485x300x735
Trọng lượng: 104kg
Xuất xứ: Taiwan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-75T 7.5HP
54,650,000₫
Công suất: 2HP 1500W
Điện vào: 220V
Lưu lượng: 37.8m3/h
Cột áp: 16m
Cỡ nòng: 90
Kích thước: 390x210x530
Trọng lượng: 32kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP JK-20 2HP
14,315,000₫
Công suất: 2HP 1500W
Điện vào: 380V
Lưu lượng: 37.8m3/h
Cột áp: 16m
Cỡ nòng: 90
Kích thước: 390x210x530
Trọng lượng: 32kg
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm hút bùn APP JK-20T 2HP
14,315,000₫