Đèn led bán nguyệt
Sắp xếp theo:
Công suất: 18W - 240V
Kích thước: L600xW60xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 1600lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trung tính 4000K
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt KB Batten Panasonic NNFC5009088
35%
426,000₫ 278,000₫
Công suất: 36W - 240V
Kích thước: L1200xW60xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 3200lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trung tính 4000K
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt KB Batten Panasonic NNFC5009188
31%
632,000₫ 435,000₫
Công suất: 18W - 240V
Kích thước: L600xW60xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 1600lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trắng 6500K
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt KB Batten Panasonic NNFC5009588
35%
426,000₫ 278,000₫
Công suất: 36W - 240V
Kích thước: L1200xW60xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 3200lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trắng 6500K
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt KB Batten Panasonic NNFC5009688
31%
632,000₫ 435,000₫
Công suất 18W
Tuổi thọ 30.000 giờ
Màu ánh sáng: vàng 3000K
Chiều dài đèn 60cm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSH183
30%
249,000₫ 175,000₫
Công suất 18W
Tuổi thọ 30.000 giờ
Màu ánh sáng: trung tính 4000K
Chiều dài đèn 60cm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSH184
30%
249,000₫ 175,000₫
Công suất 18W
Tuổi thọ 30.000 giờ
Màu ánh sáng: trắng 6500K
Chiều dài đèn 60cm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSH186
30%
249,000₫ 175,000₫
Công suất 36W
Tuổi thọ 30.000 giờ
Màu ánh sáng: vàng 3000K
Chiều dài đèn 120cm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSH363
30%
425,000₫ 298,000₫
Công suất 36W
Tuổi thọ 30.000 giờ
Màu ánh sáng: trung tính 4000K
Chiều dài đèn 120cm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSH364
30%
425,000₫ 298,000₫
Công suất 36W
Tuổi thọ 30.000 giờ
Màu ánh sáng: trắng 6500K
Chiều dài đèn 120cm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSH366
30%
425,000₫ 298,000₫
Công suất: 18W - 265V
Kích thước: L600xW75xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 1800lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng vàng 3000K
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSHV183
30%
199,000₫ 140,000₫
Công suất: 18W - 265V
Kích thước: L600xW75xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 1800lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trung tính 3000K
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSHV184
30%
199,000₫ 140,000₫
Công suất: 18W - 265V
Kích thước: L600xW75xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 1800lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trắng 6500K
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSHV186
30%
199,000₫ 140,000₫
Công suất: 36W - 265V
Kích thước: L1200xW75xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 3600lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng vàng 3000K
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSHV363
30%
320,000₫ 225,000₫
Công suất: 36W - 265V
Kích thước: L1200xW75xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 3600lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trung tính 4000K
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSHV364
30%
320,000₫ 225,000₫
Công suất: 36W - 265V
Kích thước: L1200xW75xH30mm
CRI: Ra80
Quang thông: 3600lm
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Ánh sáng trắng 6500K
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led bán nguyệt Nanoco NSHV366
30%
320,000₫ 225,000₫