Công tắc Halumie
Sắp xếp theo:
Công tắc C 2 chiều
250VAC-16A
Màu xám ánh kim
Đóng gói: 5 cái/hộp; 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc 2 chiều Panasonic WEVH5532MYH/WEVH5532-7MYH
34%
70,000₫ 46,000₫
Công tắc C 2 chiều
250VAC-16A
Màu vàng ánh kim
Đóng gói: 5 cái/hộp; 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc 2 chiều Panasonic WEVH5532MYZ/WEVH5532-7MYZ
34%
70,000₫ 46,000₫
Công tắc 2 chiều, Điện áp 250VAC-10A
Dùng với mặt WEVH68030
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc 2 chiều Panasonic WEVH5542-7
35%
159,000₫ 104,000₫
Cắm nhanh- Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B,1 chiều, loại lớn
250VAC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại lớn Panasonic WEVH5511-7MYZK (bắt vít)
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc 1 chiều loại lớn, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại lớn Panasonic WEVH5511K
33%
24,000₫ 16,000₫
Công tắc B,1 chiều, loại lớn
250VAC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại lớn Panasonic WEVH5511MYHZ/WEVH5511-7MYHK
36%
39,000₫ 25,000₫
Cắm nhanh- Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B,1 chiều, loại lớn
250VAC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại lớn Panasonic WEVH5511MYZK
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250AC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại nhỏ Panasonic WEVH5531-7MYHK
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc 1 chiều loại nhỏ, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại nhỏ Panasonic WEVH5531K
33%
24,000₫ 16,000₫
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250AC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại nhỏ Panasonic WEVH5531MYHK
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250AC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại nhỏ Panasonic WEVH5531MYZK/WEVH5531-7MYZK
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250AC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại trung Panasonic WEVH5521-7MYHK (Bắt vít)
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250AC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại trung Panasonic WEVH5521-7MYZK (Bắt vít)
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc 1 chiều loại trung, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại trung Panasonic WEVH5521K
33%
24,000₫ 16,000₫
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250AC-16A
Switch B-1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại trung Panasonic WEVH5521MYHK
36%
39,000₫ 25,000₫
Công tắc D - có đèn báo
250VAC-20A
Màu xám ánh kim
Đóng gói: 10 cái/hộp; 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc D có đèn báo Panasonic WEVH5033-7MYH
35%
370,000₫ 241,000₫
Công tắc D - có đèn báo
250VAC-20A
Màu vàng ánh kim
Đóng gói: 10 cái/hộp; 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc D có đèn báo Panasonic WEVH5033-7MYZ
35%
370,000₫ 241,000₫
Công tắc C - đôi 2 chiều 250VAC-10A Màu xám ánh kim Đóng gói: 5 cái/hộp; 50 cái/thùng Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đôi 2 chiều Panasonic WEVH5542-7MYH
35%
240,000₫ 156,000₫
Công tắc C - đôi 2 chiều
250VAC-10A
Màu vàng ánh kim
Đóng gói: 5 cái/hộp; 50 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đôi 2 chiều Panasonic WEVH5542-7MYZ
35%
240,000₫ 156,000₫
Công tắc 2 tiếp điểm, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5003
35%
172,000₫ 112,000₫
Công tắc E đảo chiều, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5004
35%
275,000₫ 179,000₫
Công tắc 2 tiếp điểm, Điện áp 250VAC-20A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5033-7
35%
269,000₫ 175,000₫
Công tắc 1 chiều, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Đèn báo hiệu khi OFF
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5151-51
35%
120,000₫ 78,000₫
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5151-51MYH
35%
170,000₫ 111,000₫
Công tắc b, 1 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5151-51MYZ
35%
170,000₫ 111,000₫
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5151-7MYH
35%
170,000₫ 111,000₫
Công tắc b, 1 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5151-7MYZ (bắt vít)
35%
170,000₫ 111,000₫
Công tắc 2 chiều, Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp Urea Resin cách điện an toàn
Thiết kế cắm nhanh, chắc chắn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5152-51
35%
141,000₫ 92,000₫
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5152-51MYH/WEVH5152-7MYH
35%
210,000₫ 137,000₫
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5152-51MYZ
35%
210,000₫ 137,000₫
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF
250VAC-16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WEVH5152-7MYZ (bắt vít)
35%
210,000₫ 137,000₫