Xem thêm Thu gọn
Tân Hoàn Cầu
Sắp xếp theo:
Kích thước sải cánh: 450mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Cánh quạt đa dụng Super Win 450mm
310,000₫
Kích thước sải cánh: 500mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Cánh quạt đa dụng Super Win 500mm
310,000₫
1,800,000₫
Kích thước sải cánh: 600mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Cánh quạt Super Win 600mm
395,000₫
Kích thước sải cánh: 650mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Cánh quạt Super Win 650mm
410,000₫
Kích thước sải cánh: 600mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Lồng quạt công nghiệp 600
435,000₫
Kích thước sải cánh: 650mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Lồng quạt công nghiệp 650
495,000₫
Kích thước sải cánh: 750mm
Xuất xứ: Việt Nam
Không bảo hành
Lồng quạt công nghiệp 750
555,000₫
Công suất : 2HP- 1500W
Cột áp : 30m
Hút sâu :30 mét
Lưu lượng : 6m3/h
Cỡ nòng : 42/34mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng 2 đầu Tân Hoàn Cầu ABC-1500
4,690,000₫
Công suất 3Hp
Nguồn điện : 380V
Cột sâu : 8m3/h
Hút sâu : 30m
Cột áp đẩy cao: 35m
Cỡ nòng hút đẩy 60/34
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng 2 đầu Tân Hoàn Cầu ABC-2200
5,275,000₫
Công suất 1.5 HP
Hút sâu tối đa 15m
Cột áp tối đa 28 m
Lưu lượng có thể đạt tới là 25m³/h
Cỡ nòng : 49/42mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-1100
2,780,000₫
Công suất 2Hp 1500W
Hút sâu : 15 mét.
Lưu lượng tối đa 29m³/h
Cột áp 31m
Ống: 60/49 (mm)
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-1500
3,510,000₫
Công suất: 3HP-2200W
Hút sâu : 15m
Cột áp : 31m
Lưu lượng: 31 m³/h
Cỡ nòng: 60/60mm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-2200
5,010,000₫
Công suất : 750W
Lưu lượng : 16m³/h
Hút sâu: 15m
Cột áp : 20 m
Cỡ nòng: 42/34 (mm)
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước giếng sâu Tân Hoàn Cầu Super Win SP-750
2,355,000₫
Công suất : 370W
Lưu lượng : 8m³/h
Hút sâu: 8m
Cột áp : 20 m
Ống: 34/34 (mm)
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Máy bơm nước Tân Hoàn Cầu Super Win SP-370
1,905,000₫