Máy bơm hoả tiển chuyên dùng để thả chìm hút sâu các giếng khoan hoặc tầng hầm chung cư cao tầng.

Máy bơm hoả tiển gồm 2 phần motor và guồng bơm. Motor có thể làm mát bằng dầu hoặc nước, guồng bơm gồm cánh có cấu tạo mặt chà, inox, nhựa cứng... tuỳ vào ứng dụng cụ thể của chủ đầu tư.

Máy bơm hoả tiển
Sắp xếp theo:
Công suất: 1HP
Đẩy cao: 81-45m
Lưu lượng: 1.2-2.4m3/h
Nguồn điện: 220V
Đầu ra: 25mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiển 3” Mastra R75-T-32
4,320,000₫
Công suất: 1HP 0.75KW/220V
Cột áp: 60-30m
Lưu lượng: 1.2-2.7m3/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiển 3” Mastra R75-T23
2,890,000₫
Công suất: 1.5HP 1.1KW/220V
Cột áp: 81-48m
Lưu lượng: 1.2-2.7m3/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiển 3” Mastra R75-T30
3,440,000₫
Công suất: 1.5HP
Đẩy cao: 59-30m
Lưu lượng: 4-7m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 40mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
4,425,000₫
Công suất: 2HP
Đẩy cao: 83-40m
Lưu lượng: 4-7m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 40mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
5,205,000₫
Công suất: 3HP
Đẩy cao: 115-57m
Lưu lượng: 4-7m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 40mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
6,380,000₫
Công suất: 2HP
Đẩy cao: 83-40m
Lưu lượng: 6-10m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
5,050,000₫
Công suất: 3HP
Đẩy cao: 74-43m
Lưu lượng: 6-10m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
6,380,000₫
Công suất: 4HP 3KW/380V
Cột áp: 115-65m
Lưu lượng: 6-10m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
6,780,000₫
Công suất: 5.5HP 4KW/380V
Cột áp: 130-80m
Lưu lượng: 6-10m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
7,890,000₫
Công suất: 4HP
Đẩy cao: 44-28m
Lưu lượng: 12-20m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
8,340,000₫
Công suất: 5.5HP
Đẩy cao: 62-36m
Lưu lượng: 12-20m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
9,420,000₫
Công suất: 7.5HP
Đẩy cao: 79-46m
Lưu lượng: 12-20m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiển 4” Mastra R95-DG-18
11,770,000₫
Công suất: 10HP
Đẩy cao: 114-72m
Lưu lượng: 12-20m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiển 4” Mastra R95-DG-24
14,480,000₫
Công suất: 3HP
Đẩy cao: 44-29m
Lưu lượng: 8-14m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
6,415,000₫
Công suất: 5.5HP
Đẩy cao: 82-59m
Lưu lượng: 8-14m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
9,660,000₫
Công suất: 7.5HP
Đẩy cao: 109-79m
Lưu lượng: 8-14m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
12,475,000₫
Công suất: 10HP 7.5KW/380V
Cột áp: 142-83m
Lưu lượng: 8-16m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
11,970,000₫
Công suất: 2HP 1.5KW/220-380V
Cột áp: 83-40m
Lưu lượng: 4-7m3/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
4,050,000₫
Công suất: 2HP 1.5KW/220-380V
Cột áp: 101-64m
Lưu lượng: 3-5m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
4,120,000₫
Công suất: 2HP 1.5KW/220-380V
Cột áp: 44-24m
Lưu lượng: 6-10m3/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
4,025,000₫
Công suất: 1HP 750W
Đẩy cao: 63-29m
Lưu lượng: 2-5.5m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 40mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
4,105,000₫
Công suất: 1.5HP 1.1KW/220V
Cột áp: 76-38m
Lưu lượng: 3-6m3/h
Cấp độ bảo vệ: IP68
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
3,540,000₫
Công suất: 2HP
Đẩy cao: 101-64m
Lưu lượng: 3-5m3/h
Nguồn điện:220/380V
Đầu ra: 40mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 4
5,280,000₫
Công suất: 7.5HP 5.5KW/380V
Cột áp: 53-33m
Lưu lượng: 20-38m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP58
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 6
12,905,000₫
Công suất: 10HP 7.5KW/380V
Cột áp: 78-48m
Lưu lượng: 20-38m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP58
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 6
14,050,000₫
Công suất: 15HP 11KW/380V
Cột áp: 108-72m
Lưu lượng: 20-38m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP58
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 6
15,780,000₫
Công suất: 20HP 15KW/380V
Cột áp: 131-91m
Lưu lượng: 20-38m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP58
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 6
19,750,000₫
Công suất: 25HP 18.5KW/380V
Cột áp: 152-10m
Lưu lượng: 20-38m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP58
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 6
20,735,000₫
Công suất: 30HP 22KW/380V
Cột áp: 208-123m
Lưu lượng: 20-38m³/h
Cấp độ bảo vệ: IP58
Chất liệu: Inox 304
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn 6
22,785,000₫
Công suất: 4HP
Đẩy cao: 59-118m
Lưu lượng: 2-10m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-17
8,450,000₫
Công suất: 7.5HP
Đẩy cao: 169-98m
Lưu lượng: 6-10m3/h
Nguồn điện: 380V
Đầu ra: 50mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-30
12,155,000₫