Cầu dao (CB) Panasonic luôn là lựa chọn đáng tin cậy và an toàn cho người tiêu dùng bởi chất lượng Nhật Bản và tuổi thọ sử dụng lâu bền. 

CB Panasonic với chức năng chống rò và chống giật, chống đoản mạch (chập điện) giúp bảo vệ tính mạng và đem lại sự an toàn điện cho các công trình, gia đình bạn.

Nhân Đại Thành sẽ tư vấn cho Quý khách CB phù hợp nhất và hàng luôn có sẵn.

Cầu dao - CB Panasonic
Sắp xếp theo:
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 15mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Bộ ngắt mạch an toàn BJS3020NA2
37%
350,000₫ 221,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 100A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 25kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật ELB 100A 30mA Panasonic BKW21003KY
37%
3,200,000₫ 2,020,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 50A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật ELB 50A 30mA Panasonic BKW2503Y
37%
1,550,000₫ 980,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 60A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật ELB 60A 30mA Panasonic BKW2603SKY
37%
2,300,000₫ 1,450,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB 30mA BJJ23032-8 (made in Japan)
37%
888,000₫ 560,000₫
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB BJJ23030-8
37%
755,000₫ 476,000₫
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB BJS3030NA2
37%
350,000₫ 221,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 16A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 16A 30mA Panasonic BBDE21631CNV
30%
587,000₫ 411,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 20A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 20A 30mA Panasonic BBDE22031CNV
30%
587,000₫ 411,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 25A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 25A 30mA Panasonic BBDE22531CNV
30%
628,000₫ 440,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 32A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 32A 30mA Panasonic BBDE23231CNV
30%
628,000₫ 440,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 40A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 40A 30mA Panasonic BBDE24031CNV
30%
628,000₫ 440,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 50A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 50A 30mA Panasonic BBDE25031CNV
30%
891,000₫ 624,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 63A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 63A 30mA Panasonic BBDE26331CNV
30%
891,000₫ 624,000₫
Bảo vệ chống dòng rò và quá tải.
Dòng định mức: 6A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 6kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật RCBO 2P 6A 30mA Panasonic BBDE20631CNV
30%
587,000₫ 411,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 10A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 10A Panasonic BS1110TV
30%
82,500₫ 58,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 15A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 15A Panasonic BS1111TV
30%
82,500₫ 58,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 20A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 20A Panasonic BS1112TV
30%
82,500₫ 58,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 30A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 30A Panasonic BS1113TV
30%
82,500₫ 58,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 40A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 40A Panasonic BS1114TV
30%
82,500₫ 58,000₫
Bảo vệ quá tải.
Dòng định mức: 6A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 6A Panasonic BS11106TV
30%
82,500₫ 58,000₫
Dòng định mức: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 100A Panasonic BBW2100SKY
37%
1,720,000₫ 1,085,000₫
Dòng định mức: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 40A Panasonic BBW240SKY
37%
880,000₫ 555,000₫
Dòng định mức: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 50A Panasonic BBW250SKY
37%
880,000₫ 555,000₫
Dòng định mức: 60A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 5kA/2.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 60A Panasonic BBW260Y
37%
940,000₫ 595,000₫
Dòng định mức: 75A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 2P 75A Panasonic BBW275SKY
37%
1,720,000₫ 1,085,000₫
Dòng định mức: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 100A Panasonic BBW3100SKY
37%
2,200,000₫ 1,390,000₫
Dòng định mức: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA/1.5kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 10A Panasonic BBW310Y
37%
690,000₫ 435,000₫
Dòng định mức: 125A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 125A Panasonic BBW3125SKY
37%
2,870,000₫ 1,810,000₫
Dòng định mức: 150A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 150A Panasonic BBW3150SKY
37%
3,000,000₫ 1,890,000₫
Dòng định mức: 15A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 2.5kA/1.5kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 15A Panasonic BBW315Y
37%
690,000₫ 435,000₫
Dòng định mức: 175A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 175A Panasonic BBW3175KY
37%
3,950,000₫ 2,490,000₫