Máy bơm chim hút nước thải
Sắp xếp theo:
Công suất sử dụng 3750W-5Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 22 m
Lưu lượng nước tối đa 1100l/phút
Sử dụng ống 90 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP 80 ADVS 53.7 5 HP 380V
20,475,000₫
Công suất sử dụng 750W-1Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 25 m
Lưu lượng nước tối đa 220l/phút
Sử dụng ống 49 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP BAH-750 1 HP 220V
7,920,000₫
Công suất sử dụng 1/2Hp
Nguồn điện 220V
Cột áp 10 m
Lưu lượng nước tối đa 280l
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP DSK-05 1/2 HP
5,185,000₫
Công suất sử dụng 1Hp
Nguồn điện 220V
Cột áp 13 m
Lưu lượng nước tối đa  410 lít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP DSK-10 1HP
7,895,000₫
Công suất sử dụng 2Hp
Nguồn điện 220V
Cột áp 16 m
Lưu lượng nước tối đa  670 lít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP DSK-20 2HP
10,800,000₫
Công suất sử dụng 2Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 16 m
Lưu lượng nước tối đa  670 lít
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP DSK-20T 2HP
10,800,000₫
Công suất sử dụng 3Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 19 m
Llưu lượng nước tối đa  860l
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP DSK-30T 3HP
14,115,000₫
Công suất sử dụng 5Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 20 m, lưu lượng tối đa  1.180lít
Rờ le nhiệt động tự động ngắt an toàn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP DSK-50T 5HP
19,505,000₫
Công suất sử dụng 1500W-2Hp
Cột áp 25 m
Lưu lượng nước tối đa  180l/phút
Sử dụng ống 42
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP GD 2-3 2HP
12,810,000₫
Công suất sử dụng 2200W-3Hp
Cột áp 28 m
Lưu lượng nước tối đa  210l/phút
Sử dụng ống 42
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP GD-30T 3HP
13,965,000₫
Công suất sử dụng 2250W-3Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 18 m
Lưu lượng nước tối đa 220l/phút
Sử dụng ống 90 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP KS-30GT 3 HP 380V
13,125,000₫
Công suất sử dụng 2250W-3Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 18 m
Lưu lượng nước tối đa 220l/phút
Sử dụng ống 90 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP KS-30T 3 HP 380V
12,240,000₫
Công suất sử dụng 3750W-5Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 22 m
Lưu lượng nước tối đa 1200l/phút
Sử dụng ổng 114 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP KS-50GT 5 HP 380V
18,375,000₫
Công suất sử dụng 375W-1/2Hp
Nguồn điện 220V
Cột áp 18 m
Lưu lượng nước tối đa 130l/phút
Sử dụng ổng 49 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP KSH-05 1/2 HP 220V
4,425,000₫
Công suất sử dụng 750W-1Hp
Nguồn điện 220V
Cột áp 21 m
Lưu lượng nước tối đa 200l/phút
Sử dụng ổng 49 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Máy bơm chìm nước thải APP KSH-10 1 HP 220V
7,140,000₫
Công suất sử dụng 250W-1/3Hp
Cột áp 6 m
Lưu lượng nước tối đa  230l/phút
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải APP MH-250 1/3HP
3,405,000₫
Công suất sử dụng 400W-0.5Hp
Cột áp 8.5 m
Lưu lượng nước tối đa  320l/phút
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải APP MH-400 1/2HP
4,035,000₫
Công suất sử dụng 750W-1Hp
Cột áp 10.5 m
Lưu lượng nước tối đa  380 lít/ phút
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải APP MH-750 1HP
4,515,000₫
Công suất sử dụng 1100W-1.5Hp
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp 13 m
Lưu lượng nước tối đa 40 m3/h
Đầu vào/ Đầu ra : 65/76mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA-1100 1.5 HP
4,210,000₫
Công suất sử dụng 1500W-2Hp
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp 15 m
Lưu lượng nước tối đa 45 m3/h
Đầu vào/ Đầu ra : 65/76mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA-1500 2 HP
4,595,000₫
Công suất sử dụng 2250W-3Hp
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp 15 m
Lưu lượng nước tối đa 58 m3/h
Sử dụng ống 90 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA-2200 3 HP
6,990,000₫
Công suất sử dụng 3750W-5Hp
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp 25 m
Lưu lượng nước tối đa 72 m3/h
Sử dụng ống 114 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA-3700 5 HP
14,710,000₫
Công suất sử dụng 550W
Nguồn điện 220V
Cột áp đẩy cao tối đa 11 m
Lưu lượng nước tối đa 18 m3/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải Mastra MBA-550
3,250,000₫
Công suất sử dụng 5500W-7.5Hp
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp 28 m
Lưu lượng nước tối đa 72 m3/h
Sử dụng ống 114 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA-5500 7.5 HP
15,305,000₫
Công suất sử dụng 750W
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp đẩy cao tối đa 10.5 m
Lưu lượng nước tối đa 36 m3/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải Mastra MBA-750
4,070,000₫
Công suất sử dụng 7500W-10Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp 36 m
Lưu lượng nước tối đa 96 m3/h
Sử dụng ống 114 mm
Đầu vào/ Đầu ra 168mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MBA-7500 10 HP
16,240,000₫
Công suất sử dụng 550W
Nguồn điện 220V-380V
Cột áp đẩy cao tối đa 11 m
Lưu lượng nước tối đa 20 m3/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải Mastra MDL-550
3,190,000₫
Công suất sử dụng 150W-0.2Hp
Nguồn điện 220V/240V
Cột áp 5.5 m
Lưu lượng nước tối đa  15 m3/h
Đầu vào/ Đầu ra : 40/50mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST-150
2,000,000₫
Công suất sử dụng 250W-0.3Hp
Nguồn điện 220V/240V
Cột áp 6.5 m
Lưu lượng nước tối đa  18 m3/h
Đâù vào / Đầu ra : 40/50mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST-250
2,250,000₫
Công suất sử dụng 400W - 0.5HP
Cột áp đẩy cao tối đa 9.2 m
Lưu lượng nước tối đa 22 m3/h
Đầu vào/ đầu ra :  40/50 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải MASTRA MST-400
2,500,000₫
Công suất sử dụng 5625W-5Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp đẩy cao tối đa 23 m
Lưu lượng nước tối đa 1100l/phút
Sử dụng đường ống 100 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải NTP HSM2100-13.7 20 5HP
13,665,000₫
Công suất sử dụng 5625W-7.5Hp
Nguồn điện 380V
Cột áp đẩy cao tối đa 23 m
Lưu lượng nước tối đa 1250l/phút
Sử dụng đường ống 100 mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm chìm nước thải NTP HSM2100-15.5 20 7.5 HP
16,910,000₫