Mặt công tắc wide
Sắp xếp theo:
Điện áp 250V-13A
Ổ cắm đa năng tiêu chuẩn BS, nhựa cách điện
Đạt tiêu chuẩn IEC
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Bộ ổ cắm đa năng Panasonic WEBP1041SW-P
31%
189,000₫ 130,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS dành cho công tắc
Nhựa cách điện an toàn
Tiểu chuẩn IP43
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt che mưa dùng cho công tắc Panasonic WBC8981SW
32%
184,000₫ 126,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS dành cho ổ cắm
Nhựa cách điện an toàn
Tiểu chuẩn IP43
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt che mưa dùng cho ổ cắm Panasonic WBC8991W
32%
200,000₫ 136,000₫
Mặt che mưa chuẩn BS
Tiêu chuẩn bảo vệ IP55
Màu sắc: xám bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt có nắp che mưa Panasonic WBG8981-P
32%
215,000₫ 147,000₫
Mặt dùng cho CB 1 tép
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: đen ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc CB Panasonic WEV7001MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt dùng cho CB
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc CB Panasonic WEV7001MH
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt dùng cho CB 1 tép
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc CB Panasonic WEV7001MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt dùng cho CB 1 tép
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc CB Panasonic WEV7001SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Chất liệu nhôm an toàn cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG6501-1
32%
76,000₫ 52,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG68010MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEG68010MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEV68010SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị công tắc hoặc ổ cắm đơn 2 chấu
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEV68010MH
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Chất liệu nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG6502-1
32%
76,000₫ 52,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG68020MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEG68020MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế màu trắng hiện đại thời trang
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEV68020SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEV68020MH
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Chất liệu Nhôm sang trọng, cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: bạc
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG6503-1
30%
76,000₫ 53,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG68030MB
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEG68030MW
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEV68030MH
29%
28,000₫ 20,000₫
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEV68030SW
29%
17,000₫ 12,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804MB
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804MW
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
#
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEG6804SW
31%
32,000₫ 22,000₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEV68040MH
26%
47,000₫ 35,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: xám đen
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806MB
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: trắng ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806MW
32%
47,000₫ 32,000₫
Mặt lớn dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Màu sắc: trắng sữa
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEG6806SW
31%
32,000₫ 22,000₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: xám ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEV68060MH
26%
47,000₫ 35,000₫
Mặt dùng cho HB
Nhựa cách điện an toàn
Thiết kế hiện đại thời trang
Màu sắc: đen ánh kim
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: Không bảo hành
Mặt công tắc HB Panasonic WEV7061MB
29%
28,000₫ 20,000₫