Ống luồn dây điện
Sắp xếp theo:
Ống luồn đàn hồi Ø16
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16G
30%
199,000₫ 140,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø16
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16W
30%
170,000₫ 119,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø20
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20G
30%
285,000₫ 200,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø20
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20W
30%
245,000₫ 172,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø25
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 40m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25GS
30%
305,000₫ 214,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø25
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 40m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25WS
30%
255,000₫ 179,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø32
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 25m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32GH
30%
310,000₫ 217,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø32
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 25m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32WH
30%
299,000₫ 210,000₫