Ống luồn dây điện
Sắp xếp theo:
Ống luồn đàn hồi Ø16
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16G
39%
180,000₫ 110,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø16
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16W
40%
150,000₫ 90,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø20
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20G
39%
255,000₫ 155,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø20
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20W
39%
205,000₫ 125,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø25
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 40m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25GS
40%
275,000₫ 165,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø25
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 40m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25WS
40%
225,000₫ 135,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø32
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 25m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32GH
39%
270,000₫ 165,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø32
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 25m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32WH
38%
260,000₫ 160,000₫