Ống luồn dây điện
Sắp xếp theo:
Ống luồn đàn hồi Ø16
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16G
26%
180,000₫ 134,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø16
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG16W
26%
140,000₫ 104,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø20
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20G
26%
240,000₫ 178,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø20
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 50m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG20W
26%
180,000₫ 134,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø25
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 40m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25GS
26%
265,000₫ 197,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø25
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 40m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG25WS
26%
200,000₫ 148,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø32
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 25m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32GH
26%
260,000₫ 193,000₫
Ống luồn đàn hồi Ø32
Chống cháy, chống đập
Dễ dàng uốn cong, gập
Qui cách 25m/cuộn
Bảo hành: không bảo hành
Ống luồn dây điện Nanoco PVC FRG32WH
26%
250,000₫ 185,000₫