Công tắc đồng hồ hay còn gọi là công tắc, cb timer hẹn giờ có nhiệm vụ bật tắt các thiêt bị điện theo thời điểm mong muốn. Các công tắc đồng hồ Panasonic đa phần chỉnh cơ theo các chế độ.

Công tắc đồng hồ
Sắp xếp theo:
Weekly digital Type
Màn hình kỹ thuật số
220 - 240VAC / 15A
8 chế độ hẹn giờ theo chu kỳ
15 chế dộ hẹn giờ bật/tắt
Thời gian cài tối thiếu 1 phút
Pin dự trữ 5 năm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Công tắc đồng hồ điện tử Panasonic TB4728KE7V
34%
1,840,000₫ 1,215,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
6 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 30 phút
Pin dự trữ 300 giờ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB118
34%
1,050,000₫ 695,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
6 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 30 phút
Không có pin dự trữ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB178
34%
650,000₫ 430,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 20A
96 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 15 phút
Không có pin dự trữ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB35809NE5
34%
785,000₫ 520,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
96 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 15 phút
Pin dự trữ 300 giờ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB38809NE7
34%
1,210,000₫ 800,000₫