Công tắc đồng hồ
Sắp xếp theo:
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
6 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 30 phút
Pin dự trữ 300 giờ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB118
38%
950,000₫ 589,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
6 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 30 phút
Không có pin dự trữ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB178
33%
590,000₫ 396,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
96 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 15 phút
Không có pin dự trữ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB35809NE5
33%
710,000₫ 476,000₫
SPST Type
Loại cơ / hàng ngày
220 - 240VAC / 15A
96 chế độ cài giờ
Thời gian cài tối thiếu 15 phút
Pin dự trữ 300 giờ
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB38809NE7
38%
1,060,000₫ 658,000₫
Loại điện tử gắn thanh ray / hàng tuần
Cài được ngày lễ
240 - 240VAC / 16A
50 chế độ cài giờ (25 bật - 25 tắt)
Thời gian cài tối thiếu 1 phút
Pin dự trữ 6 năm
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc đồng hồ Panasonic TB621018A7
38%
2,090,000₫ 1,296,000₫