Máy Bơm Ly Tâm Pentax hay gọi ngắn gọn là Bơm Ly Tâm Pentax là tên gọi chung của một số dòng máy bơm Pentax sử dụng nguyên lý lực ly tâm để bơm nước. Đây là một nguyên lý đã được áp dụng từ thời cổ đại, sử dụng các đĩa chuyển động tròn để truyền động năng cho các phân tử nước kết hợp với một số chi tiết định hướng nước sẽ chuyển động thành dòng ra khỏi buồng bơm. Ưu điểm lớn nhất của các dòng Bơm Ly Tâm là bơm được lượng nước lớn, hoạt động êm ái - độ ồn thấp.

Máy Bơm Ly Tâm Pentax đa dạng về chủng loại, dải công suất rộng, lưu lương lên tới hàng nghìn m³/h, cột áp lên tới hàng trăm m. Bơm Ly Tâm Pentax được sử dụng vào vào rất nhiều mục đích khác nhau như bơm nước sinh hoạt, phục vụ các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lầm nghiệp, ngư nghiệp, các công trình xây dựng, phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà, cơ quan, xí nghiệp,...

Máy bơm dân dụng Pentax
Sắp xếp theo:
Công suất 1.5HP
Cột áp 56.5 - 32m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 5.4m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAB150 1.5HP
12,850,000₫
Công suất 2HP/220V
Cột áp 59.5 - 34m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 6.6m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAB200 2HP
12,905,000₫
Công suất 3HP/380V
Cột áp 62 - 32m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 8.3m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAB300 3HP
14,630,000₫
Công suất 2HP/380V
Cột áp 59.5 - 34m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 6.6m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CABT200 2HP
12,905,000₫
Công suất 3HP/380V
Cột áp 62 - 32m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 8.3m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CABT300 3HP
14,630,000₫
Công suất 1HP/220V
Cột áp 47 - 10m
Lưu lượng tối đa 0.6 - 3.6m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAM 100 1HP
5,885,000₫
Công suất 1.1HP/220V
Cột áp 45.7 - 25m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 7.2m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAM150 1.5HP
10,605,000₫
Công suất 2HP/220V
Cột áp 52.8 - 32.4m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 7.2m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAM200 2HP
11,000,000₫
Công suất 600W-0.8HP
Cột áp 42 - 24.9m
Lưu lượng tối đa 0.6 - 2.4m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAM75 0.8HP
5,680,000₫
Công suất 1HP/380V
Cột áp 47 - 10m
Lưu lượng tối đa 0.6 - 3.6m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAMT100 1HP
5,885,000₫
Công suất 2HP/380V
Cột áp 52.8 - 32.4m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 7.2m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CAMT200 2HP
10,970,000₫
Công suất 750W- 1HP
Cột áp 32.5-25.2 m
Lưu lượng tối đa 1.2-5.4m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM100 1HP
5,610,000₫
Công suất 1100W- 1.5HP
Cột áp 40.5 - 29.5m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 6.6m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM164 1.5HP
10,575,000₫
Công suất 1500W- 2HP
Cột áp 44.1-33.5 m
Lưu lượng tối đa 1.2-7.2m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM214 2HP
11,145,000₫
Công suất 2200W- 3HP
Cột áp 54.5-41.9 m
Lưu lượng tối đa 1.2-7.8m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM314 3HP
17,230,000₫
Công suất 370W- 0.5HP
Cột áp 20.5-12 m
Lưu lượng tối đa 1.2-5.4m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM50 0.5HP
4,665,000₫
Công suất 370W- 0.5HP
Cột áp 20.5-12 m
Lưu lượng tối đa 1.2-5.4m³/h
Motor 2 cực, cánh đồng
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM50/01 0.5HP
5,195,000₫
Công suất 600W- 0.8HP
Cột áp 25.8 - 17.5m
Lưu lượng tối đa 1.2-5.4m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CM75 0.8HP
5,525,000₫
Công suất 750W-1HP/380V
Cột áp 32.5 - 25m
Lưu lượng tối đa 1.2-5.4m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT100 1HP
5,760,000₫
Công suất 1.5HP/380V
Cột áp 40.5 - 29.5m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 6.6m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT164 1.5HP
10,600,000₫
Công suất 1.5HP/380V
Cột áp 45.1 - 33.5m
Lưu lượng tối đa 1.2 - 7.2m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT214 2HP
10,660,000₫
Công suất 3HP/380V
Cột áp 54.5-41.9m
Lưu lượng tối đa 1.2-7.8m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT314 3HP
14,180,000₫
Công suất 5.5HP/380V
Cột áp 56.5 - 42.5m
Lưu lượng tối đa 3.0 - 21m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT550 5.5HP
23,675,000₫
Công suất 370W- 0.5HP
Cột áp 35-5 m
Lưu lượng tối đa 0.3-24m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CP45 0.5HP
4,360,000₫
Công suất 750W- 1HP
Cột áp 35-5 m
Lưu lượng tối đa 0.3-3m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CP75 1HP
5,460,000₫
Công suất 1HP/220V
Cột áp 20 - 10.5m
Lưu lượng tối đa 2.4 - 16.8m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CR100 1HP
6,150,000₫
Công suất 1HP/380V
Cột áp 20 - 10.5m
Lưu lượng tối đa 2.4 - 16.8m³/h
Motor 2 cực
Mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax CRT100 1HP
6,150,000₫
Công suất 750W/220V
Cột áp 53-9 m
Lưu lượng tối đa 0.3-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax MD100 1HP
7,790,000₫
Công suất 750W/380V
Cột áp 53-9 m
Lưu lượng tối đa 0.3-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax MDT100 1HP
7,790,000₫
Công suất 370W- 0.5HP
Cột áp 35-5 m
Lưu lượng tối đa 0.3-2.4m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax PM45 0.5HP
4,235,000₫
Công suất 370W- 0.5HP
Cột áp 35-5 m
Lưu lượng tối đa 0.3-2.4m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax PM45A 0.5HP
4,950,000₫
Công suất 750W- 1HP
Cột áp 61-18 m
Lưu lượng tối đa 0.3-3m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Máy bơm li tâm dân dụng đầu gang Pentax PM80 1HP
5,195,000₫