Nồi chiên không dầu
Sắp xếp theo:
Công suất: 1400W
Nhiệt độ chiên: 80-200°C
Thể tích khoang lò 2.4 lít
Hẹn giờ chiên: 0-60 phút
# Công nghệ Rapid Air
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9200
9%
2,650,000₫ 2,410,000₫
Công suất: 1425W
Nhiệt độ chiên: 80-200°C
Thể tích khoang lò 2.4 lít
Hẹn giờ chiên: 0-30 phút
# Công nghệ Rapid Air
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9216 4.5 lít
8%
3,935,000₫ 3,610,000₫
Công suất: 1425W
Nhiệt độ chiên: 80-200°C
Thể tích khoang lò 2.4 lít
Hẹn giờ chiên: 0-30 phút
# Công nghệ Rapid Air
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9218 4.5 lít
15%
4,200,000₫ 3,590,000₫
Công suất: 1400W
Nhiệt độ chiên: 80-200°C
Thể tích khoang lò 2.4 lít
Hẹn giờ chiên: 0-60 phút
# Công nghệ Rapid Air
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9252
4%
3,300,000₫ 3,155,000₫
Công suất: 2000-2300W
Nhiệt độ chiên: 40-200°C
Thể tích khoang lò 3.5 lít
Hẹn giờ chiên: 0-60 phút
# Công nghệ Twin Turbo Star
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9650 7.3 lít
12%
8,490,000₫ 7,462,000₫
Công suất: 1500W
Nhiệt độ chiên: 80-200°C
Thể tích khoang lò 2.4 lít
Hẹn giờ chiên: 0-60 phút
Công nghệ Rapid Air
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9745
5%
6,250,000₫ 5,915,000₫
Công suất: 2000-2300W
Nhiệt độ chiên: 40-200°C
Thể tích khoang lò 3.5 lít
Hẹn giờ chiên: 0-60 phút
# Công nghệ Twin Turbo Star
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Nồi chiên không dầu Philips HD9860
8%
8,650,000₫ 7,930,000₫