Cầu dao tổng MCB MCCB được dùng làm cầu dao tổng cho gia đình, văn phòng, nhà xưởng v.v... với dòng cắt lớn. Chức năng chính của CB tổng là bảo vệ quá tải và ngắn mạch (chập điện).


Cầu dao tổng MCB (MCCB)
Sắp xếp theo:
Dòng định mức: 175A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 175A Panasonic BBW3175KY
37%
3,950,000₫ 2,490,000₫
Dòng định mức: 225A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 225A Panasonic BBW3225KY
37%
3,950,000₫ 2,490,000₫
Dòng định mức: 400A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 400A Panasonic BBW3400KY
37%
9,030,000₫ 5,690,000₫
Dòng định mức: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/2.5kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 50A Panasonic BBW350SKY
37%
1,180,000₫ 745,000₫
Dòng định mức: 60A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 200VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/2.5kA
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tổng MCCB 3P 60A Panasonic BBW360SKY
37%
1,180,000₫ 745,000₫