CB cóc mã BS Panasonic dùng để đóng mở mạch điện thông dụng. Ngoài ra dòng BJS của Panasonic có ELB bảo vệ dòng rò và quá tải.

CB cóc Panasonic
Sắp xếp theo:
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 15mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Bộ ngắt mạch an toàn BJS3020NA2
36%
368,000₫ 235,000₫
Bảo vệ chống dòng rò, không bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Dòng rò: 30mA.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao chống giật Panasonic ELB BJS3030NA2
36%
368,000₫ 235,000₫
Bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 10A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 10A Panasonic BS1110TV
29%
86,500₫ 61,000₫
Bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 15A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 15A Panasonic BS1111TV
29%
86,500₫ 61,000₫
Bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 20A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 20A Panasonic BS1112TV
29%
86,500₫ 61,000₫
Bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 30A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 30A Panasonic BS1113TV
29%
86,500₫ 61,000₫
Bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 40A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1.5kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 40A Panasonic BS1114TV
29%
86,500₫ 61,000₫
Bảo vệ quá tải. 
Dòng định mức: 6A.
Điện áp định mức 240VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 1kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao đóng ngắt mạch ELB 6A Panasonic BS11106TV
29%
86,500₫ 61,000₫