Máy nước nóng
Sắp xếp theo:
Công suất 3.5kW.
Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp.
Tăt mở : Nút vặn
Có bơm trợ lực.
Vòi sen 5 kiểu phun
Cảm biến ELCB chống điện giật.
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 3 Năm
Máy nước nóng trực tiếp Beko BWI35S1A-213
40%
4,590,000₫ 2,755,000₫
Công suất 4.5kW.
Tắt mở : nút vặn
Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp,có bơm trợ lực.
Vòi sen 5 kiểu phun
Cảm biến nhiệt kép chống phỏng,cảm biến ELCB chống điện giật.
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 3 Năm
Máy nước nóng trực tiếp Beko BWI45S1A-213
40%
5,390,000₫ 3,235,000₫
Công suất 4.5kW.
Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp.
Không có bơm trợ lực.
Vòi sen 5 kiểu phun .
Cảm biến nhiệt kép chống phỏng.
Cảm biến ELCB chống điện giật.
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 3 Năm
Máy nước nóng trực tiếp Beko BWI45S1N-213
40%
3,590,000₫ 2,155,000₫
Công suất: 3.5kW
1 nút vặn xoay để bật tắt,1 nút vặn xoay để điều chỉnh nhiệt độ.
3 mức độ điều chỉnh nhiệt độ: thấp, trung bình, cao
Không bơm trợ lực
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-3RL2VH
33%
2,990,000₫ 2,000,000₫
Công suất: 3.5kW
1 nút vặn xoay bật tắt,1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ
3 mức nhiệt độ: thấp, trung bình, cao
Bơm trợ lực : Có bơm trợ lực
Bơm trợ lực bảo hành 5 năm.
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-3RP2VK
36%
4,990,000₫ 3,200,000₫
Công suất: 4.5kW
1 nút nhấn bật tắt,1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ
3 mức nhiệt độ: Thấp, Trung bình, Cao
Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
Bơm trợ lực bảo hành 5 năm
Xuất xứ: Maylaysia
Bảo hành: 24 tháng
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4MP1VW
34%
5,500,000₫ 3,630,000₫
Công suất: 4.5kW
Tắt mở bằng 1 nút nhấn, 1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ
3 mức độ điều chỉnh nhiệt độ: thấp, trung bình, cao
Vòi sen 3 kiểu phun với Ag+ kháng khuẩn
Không bơm trợ lực
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4MS1VW
33%
3,600,000₫ 2,415,000₫
Công suất: 4.5kW
Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp và đạt tiêu chuẩn EMC
Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ,1 nút nhấn bật tắt
Bơm trợ lực êm ái bảo hành 5 năm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4NP1VS
33%
6,700,000₫ 4,490,000₫
Công suất: 4.5kW
1 nút vặn xoay,1 nút nhấn bật tắt
Điều chỉnh nhiệt độ
Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
Bơm trợ lực bảo hành 5 năm
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4NP1VW
31%
5,800,000₫ 4,015,000₫
Công suất: 4.5kW
Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp đạt tiêu chuẩn EMC
Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ,1 nút nhấn tắt mở
Không có bơm trợ lực
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4NS3VS
33%
4,700,000₫ 3,150,000₫
Công suất: 4.5kW
1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ,1 nút nhấn bật tắt
Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
Không bơm trợ lực
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4NS3VW
33%
4,200,000₫ 2,820,000₫
Công suất 4.5kW
Thiết kế vỏ cong thanh lịch
1 nút vặn xoay điều chỉnh nhiệt độ, 1 nút nhấn bật tắt
Điều chỉnh nhiệt độ vô cấp và đạt tiêu chuẩn EMC
Vòi sen 3 kiểu phun với ion Ag+ kháng khuẩn
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4NTP1VM
33%
5,900,000₫ 3,955,000₫
Công suất: 4.5kW
1 nút vặn xoay để bật tắt
1 nút vặn xoay để điều chỉnh nhiệt độ
Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 chế độ: thấp, trung bình, cao
Không có bơm trợ lực
Bảo hành: 24 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4RL1VW
33%
3,300,000₫ 2,215,000₫
Công suất: 4.5kW
1 nút vặn xoay bật tắt
1 nút văn xoay điều chỉnh nhiệt độ
3 mức nhiệt độ: Thấp, Trung bình; Cao
Bơm trợ lực bảo hành 5 năm
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng
Máy nước nóng trực tiếp Panasonic DH-4RP1VW
33%
5,200,000₫ 3,485,000₫