Bơm tăng áp nước nóng
Sắp xếp theo:
Công suất: 130 W- 1/6HP
Chiều cao đẩy: 25m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng:1,3m³/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM60-130A
1,740,000₫
Công suất: 200W
Lưu lượng nước tối đa 2 m3/h
Đẩy cao tối đa: 25m.
Hút sâu : 8m
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM60-200A
1,870,000₫
Công suất: 300 W
Đẩy cao: 30 m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng:2m³/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM60-300A
1,950,000₫
Công suất: 400 W
Đẩy cao: 35 m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng:2m³/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM60-400A
2,180,000₫
Công suất: 600 W
Đẩy cao : 25m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng:3m³/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM70-600A
2,630,000₫
Công suất: 800 W
Cột áp: 45 m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng:3.5m³/h
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM80-800A
2,985,000₫
Công suất: 1100 W -1.5HP
Đẩy cao: 50 m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng:6m³/h
Đầu vào/ Đầu ra : 15-40mm
Sử dụng ống 49mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM90-1100A
3,945,000₫
Công suất: 1500 W- 2HP
Đẩy cao : 60 m
Hút sâu : 8m
Lưu lượng: 6.5m³/h
Sử dụng ống : 49mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Máy bơm tăng áp nước nóng Giếng Nhật Rheken JLM90-1500A
4,830,000₫