catalogue nhân đại thành

QUẠT ĐIỆN

 

 

Quạt điện Panasonic

Thương hiệu: Nhật Bản

Xuất xứ: Malaysia

 

Quạt trần Mitsubishi

Thương hiệu: Nhật Bản

Xuất xứ: Malaysia

 

Quạt trần KDK

Thương hiệu: Nhật Bản

Xuất xứ: Malaysia

 

Quạt cổ điển Sinwa

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

 

Quạt Senko

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

 

Quạt Benny

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Italy
 

cataloGUE THIẾT BỊ ĐIỆN

 

Thiết bị điện Panasonic

Thiết bị điện dân dụng phổ biến nhất Việt Nam

Xuất xứ: đa quốc gia

Thiết bị điện Schneider

Thiết bị điện cao cấp

 

Thiết bị điện MPE

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

 

 

 

 

 

catalogue MÁY BƠM NƯỚC

 

 

Bơm NTP

Thương hiệu: Đài Loan

Xuất xứ: Việt Nam

 

 

Bơm Hitachi

Thương hiệu: Nhật Bản

Xuất xứ: Thái Lan

 

Bơm Wilo

Thương hiệu: Đức

Xuất xứ: Hàn Quốc

 

 

Bơm Ebara

Thương hiệu: Ý

Xuất xứ: Ý

 

 

Bơm Pentax

Thương hiệu: Ý

Xuất xứ: Ý

 

 

Bơm APP

Thương hiệu: Đài Loan

Xuất xứ: Đài Loan
 
 

 

 

catalogue ĐIỆN GIA DỤNG

 

 

Điện gia dụng Panasonic

Thương hiệu: Nhật Bản

Xuất xứ: Đa quốc gia

 

 

Điện gia dụng Benny

Thương hiệu: Malaysia

Xuất xứ: Đa quốc gia

 

 

 

Điện gia dụng Philips

Thương hiệu: Hà Lan

Xuất xứ: Đa quốc gia

 

 

 

catalogue QUẠT CÔNG NGHIỆP

 

 

 

Quạt công nghiệp Tân Hoàn Cầu

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

 

 

Quạt công nghiệp Ifan

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

 

 

Quạt công nghiệp Hawin

Thương hiệu: Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam