Cầu dao tép dạng module từ 1 đển 4 tép là CB tự động, tự động bảo về quá tải & ngắn mạch (chập điện) cho các thiết bị điện.

Các thương hiệu uy tín như Panasonic (Nhật), HoneyWell (Mỹ), Schneider (Đức)

CB tép (din) Panasonic
Sắp xếp theo:
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 06A Panasonic BBD1061CNV
29%
86,000₫ 61,000₫
Cường độ dòng điện: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 230VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 100A Panasonic BBD110011C/BBD11001CHV
30%
800,000₫ 560,000₫
Cường độ dòng điện: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 10A Panasonic BBD1101CNV
29%
86,000₫ 61,000₫
Cường độ dòng điện: 16A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 16A Panasonic BBD1161CNV
61,000₫
Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 20A Panasonic BBD1201CNV
61,000₫
Cường độ dòng điện: 25A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 25A Panasonic BBD1251CNV
61,000₫
Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 32A Panasonic BBD1321CNV
29%
86,000₫ 61,000₫
Cường độ dòng điện: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 40A Panasonic BBD1401CNV
29%
86,000₫ 61,000₫
Cường độ dòng điện: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 50A Panasonic BBD1501CNV
30%
203,000₫ 143,000₫
Cường độ dòng điện: 63A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 63A Panasonic BBD1631CNV
30%
203,000₫ 143,000₫
Cường độ dòng điện: 80A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 230VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 80A Panasonic BBD108011/ BBD10901CHV
30%
730,000₫ 511,000₫
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 06A Panasonic BBD2062CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 400VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 100A Panasonic BBD210021C/BBD21002CHV
30%
1,600,000₫ 1,120,000₫
Cường độ dòng điện: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 10A Panasonic BBD2102CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 16A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 16A Panasonic BBD2162CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 20A Panasonic BBD2202CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 25A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 25A Panasonic BBD2252CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 32A Panasonic BBD2322CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 40A Panasonic BBD2402CNV
30%
247,000₫ 173,000₫
Cường độ dòng điện: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 50A Panasonic BBD2502CNV
30%
409,000₫ 287,000₫
Cường độ dòng điện: 63A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA/06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 63A Panasonic BBD2632CNV
30%
409,000₫ 287,000₫
Cường độ dòng điện: 80A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 400VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 80A Panasonic BBD208021C/ BD20802CHV
30%
1,450,000₫ 1,015,000₫
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 06A Panasonic BBD3063CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 400VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 100A Panasonic BBD310031C/BBD31003CHV
30%
2,040,000₫ 1,428,000₫
Cường độ dòng điện: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 10A Panasonic BBD3103CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 16A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 16A Panasonic BBD3163CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 20A Panasonic BBD3203CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 25A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 25A Panasonic BBD3253CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 32A Panasonic BBD3323CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 40A Panasonic BBD3403CNV
30%
438,000₫ 307,000₫
Cường độ dòng điện: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 50A Panasonic BBD3503CNV
30%
654,000₫ 458,000₫
Cường độ dòng điện: 63A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 63A Panasonic BBD3633CNV
30%
654,000₫ 458,000₫