Cầu dao tép dạng module từ 1 đển 4 tép là CB tự động, tự động bảo về quá tải & ngắn mạch (chập điện) cho các thiết bị điện.

Các thương hiệu uy tín như Panasonic (Nhật), HoneyWell (Mỹ), Schneider (Đức)

CB tép (din) Panasonic
Sắp xếp theo:
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 06A Panasonic BBD1061CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 230VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 100A Panasonic BBD11001CHV
30%
840,000₫ 590,000₫
Cường độ dòng điện: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 10A Panasonic BBD1101CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 16A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 16A Panasonic BBD1161CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 20A Panasonic BBD1201CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 25A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 25A Panasonic BBD1251CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 32A Panasonic BBD1321CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 40A Panasonic BBD1401CNV
29%
89,000₫ 63,000₫
Cường độ dòng điện: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 50A Panasonic BBD1501CNV
30%
209,000₫ 147,000₫
Cường độ dòng điện: 63A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 63A Panasonic BBD1631CNV
30%
209,000₫ 147,000₫
Cường độ dòng điện: 80A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 230VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 1 tép MCB 1P 80A Panasonic BBD108011C/ BBD10801CHV
30%
770,000₫ 540,000₫
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 06A Panasonic BBD2062CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 100A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 400VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 100A Panasonic BBD21002CHV
30%
1,680,000₫ 1,180,000₫
Cường độ dòng điện: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
(Lưu ý: hình ảnh mang tính chất minh họa - mã hàng trên sản phẩm có thể thay đổi)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 10A 10kA Panasonic BBD2102CHHV
30%
390,000₫ 273,000₫
Cường độ dòng điện: 10A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 10A Panasonic BBD2102CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 16A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
(Lưu ý: hình ảnh mang tính chất minh họa - mã hàng trên sản phẩm có thể thay đổi)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 16A 10kA Panasonic BBD2162CHHV
30%
390,000₫ 273,000₫
Cường độ dòng điện: 16A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 16A Panasonic BBD2162CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
(Lưu ý: hình ảnh mang tính chất minh họa - mã hàng trên sản phẩm có thể thay đổi)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 20A 10kA Panasonic BBD2202CHHV
30%
390,000₫ 273,000₫
Cường độ dòng điện: 20A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 20A Panasonic BBD2202CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 25A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
(Lưu ý: hình ảnh mang tính chất minh họa - mã hàng trên sản phẩm có thể thay đổi)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 25A 10kA Panasonic BBD2252CHHV
30%
390,000₫ 273,000₫
Cường độ dòng điện: 25A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
  Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 25A Panasonic BBD2252CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
(Lưu ý: hình ảnh mang tính chất minh họa - mã hàng trên sản phẩm có thể thay đổi)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 32A 10kA Panasonic BBD2322CHHV
30%
390,000₫ 273,000₫
Cường độ dòng điện: 32A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 32A Panasonic BBD2322CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10KA.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 40A 10kA Panasonic BBD2402CHHV
30%
455,000₫ 320,000₫
Cường độ dòng điện: 40A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 40A Panasonic BBD2402CNV
30%
255,000₫ 179,000₫
Cường độ dòng điện: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10KA.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 50A 10kA Panasonic BBD2502CHHV
30%
635,000₫ 445,000₫
Cường độ dòng điện: 50A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 50A Panasonic BBD2502CNV
30%
421,000₫ 295,000₫
Cường độ dòng điện: 63A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức 240VAC/415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06KA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 63A Panasonic BBD2632CNV
30%
421,000₫ 295,000₫
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Điện áp định mức 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
(Lưu ý: hình ảnh mang tính chất minh họa - mã hàng trên sản phẩm có thể thay đổi)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 6A 10kA Panasonic BBD2062CHHV
30%
390,000₫ 273,000₫
Cường độ dòng điện: 80A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức: 400VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 10kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 2 tép MCB 2P 80A Panasonic BBD20802CHV
30%
1,525,000₫ 1,070,000₫
Cường độ dòng điện: 6A
Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 
Điện áp định mức: 415VAC.
Dòng cắt ngắn mạch 06kA.
Bảo hành: 12 tháng
Cầu dao tự động 3 tép MCB 3P 06A Panasonic BBD3063CNV
30%
451,000₫ 316,000₫