Pin than Panasonic
Sắp xếp theo:
Volts: 1.5V
Kích cỡ: size AAA
Kích thước: 10x42mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
Đóng hộp: 60 viên
Xuất xứ: Indonexia
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin AAA than tiểu đen Panasonic NEO R03NT/2S-V9
15,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: size C
Kích thước: 26.2x50mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Indonexia
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin than C trung Panasonic R14UT/2S (2 C)
17,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: size D
Kích thước: 33x60mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Indonexia
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin than đại D Panasonic R20UT/2S (2 D)
20,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: AA
Kích thước: 14x50mm
Đóng gói: vỉ 4 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Indonexia
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 4 Pin than AA xanh Panasonic R6UT/4S-V (4 AA xanh)
14,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: AA
Kích thước: 14x50mm
Đóng gói: vỉ 4 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Indonexia
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 4 Pin than đỏ AA Panasonic R6DT/4S-V (4 AA Đỏ)
20,000₫
Volts: 9V
Kích cỡ: Vuông
Kích thước: 47.5x25.5x16.5mm
Đóng gói: vỉ 1 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: Không bảo hành
Pin than vuông 9V Panasonic 6F22DT/1S (9V Vuông)
20,000₫