Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh chuyên tạo áp lực nước lớn để đẩy nước lên độ cao vượt trội hoặc tạo áp lực nước mạnh. Máy bơm trục ngang đa tầng cánh chuyên dùng trong xây dựng và nông nghiệp, dùng để tạo áp tưới tiêu, bơm nước lên nhà cao tầng.

Nhân Đại Thành sẽ tư vấn cho Quý khách loại bơm phù hợp với giá bán cạnh tranh nhất.

Máy bơm li tâm trục ngang đa tầng cánh
Sắp xếp theo:
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 19.8m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 50mm
Kích thước: 244x199x480mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-163 (Cánh Inox)
12,665,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 19.8m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 50mm
Kích thước: 244x199x480mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-163T (Cánh Inox)
11,090,000₫
Công suất: 5HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 21.6m³/h
Cột áp: 40m
Đường kính hút xả: 50mm
Kích thước: 217x199x545mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-164T (Cánh Inox)
13,795,000₫
Công suất: 1/2HP (400W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 4.8m³/h
Cột áp: 10m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 318x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-33 (Cánh Inox)
5,335,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.3m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 383x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-35 (Cánh Inox)
6,560,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 3.3m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 383x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-35T (Cánh Inox)
6,325,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 362x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-54 (Cánh Inox)
6,360,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 362x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-54T (Cánh Inox)
6,710,000₫
Công suất: 1-1/2HP (1125W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 5.7m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 380x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-55 (Cánh Inox)
8,020,000₫
Công suất: 1-1/2HP (1125W)
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 5.7m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 380x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-55T (Cánh Inox)
7,425,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 11.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 438x158x232mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-84 (Cánh Inox)
10,505,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 14.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 539x199x244mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-85 (Cánh Inox)
13,135,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 14.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 498x158x212mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-85T (Cánh Inox)
10,960,000₫
Công suất: 5HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 13.5m³/h
Cột áp: 40m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 217x199x559mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-86T (Cánh Inox)
16,360,000₫
Công suất: 1HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 34mm
Kích thước: 384x170x210mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-43
5,350,000₫
Công suất: 1-1/3HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 40m
Đường kính hút xả: 34mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-44
5,885,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 60m
Đường kính hút xả: 34mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-46
8,580,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 60m
Đường kính hút xả: 34mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-46T
7,715,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 7.9m³/h
Cột áp: 37m
Đường kính hút xả: 42mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-84
7,790,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 7.9m³/h
Cột áp: 37m
Đường kính hút xả: 42mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-84T
7,220,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 7.9m³/h
Cột áp: 36m
Đường kính hút xả: 42mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-85T
8,110,000₫