Máy bơm li tâm trục ngang đa tầng cánh
Sắp xếp theo:
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 19.8m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 50mm
Kích thước: 244x199x480mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-163 (Cánh Inox)
9,130,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 19.8m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 50mm
Kích thước: 244x199x480mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-163T (Cánh Inox)
8,030,000₫
Công suất: 5HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 21.6m³/h
Cột áp: 40m
Đường kính hút xả: 50mm
Kích thước: 217x199x545mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-164T (Cánh Inox)
9,790,000₫
Công suất: 1/2HP (400W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 4.8m³/h
Cột áp: 10m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 318x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-33 (Cánh Inox)
3,550,000₫
Công suất: 3/4HP (550W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 2.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 365x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-34 (Cánh Inox)
4,325,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.3m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 383x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-35 (Cánh Inox)
4,635,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 3.3m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 25mm
Kích thước: 383x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-35T (Cánh Inox)
4,435,000₫
Công suất: 3/4HP (550W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 7.5m³/h
Cột áp: 10m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 347x158x187mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-53 (Cánh Inox)
4,400,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 362x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-54 (Cánh Inox)
4,785,000₫
Công suất: 1HP (750W)
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 362x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-54T (Cánh Inox)
4,810,000₫
Công suất: 1-1/2HP (1125W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 5.7m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 380x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-55 (Cánh Inox)
5,270,000₫
Công suất: 1-1/2HP (1125W)
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 5.7m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 380x158x200mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-55T (Cánh Inox)
5,115,000₫
Công suất: 2HP (1500W)
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 6.6m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 32-25mm
Kích thước: 446x178x224mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-56 (Cánh Inox)
6,820,000₫
Công suất: 1-1/2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 4.8m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 408x158x232mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-83 (Cánh Inox)
6,815,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 11.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 438x158x232mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-84 (Cánh Inox)
7,740,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 14.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 539x199x244mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-85 (Cánh Inox)
9,880,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 14.4m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 498x158x212mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-85T (Cánh Inox)
8,020,000₫
Công suất: 5HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 13.5m³/h
Cột áp: 40m
Đường kính hút xả: 40mm
Kích thước: 217x199x559mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm đa tầng cánh APP MTS-86T (Cánh Inox)
10,800,000₫
Công suất: 1HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 30m
Đường kính hút xả: 34mm
Kích thước: 384x170x210mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-43
3,620,000₫
Công suất: 1-1/3HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 40m
Đường kính hút xả: 34mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-44
3,950,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 60m
Đường kính hút xả: 34mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-46
5,500,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 3.9m³/h
Cột áp: 60m
Đường kính hút xả: 34mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-46T
5,085,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 7.9m³/h
Cột áp: 37m
Đường kính hút xả: 42mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-84
5,390,000₫
Công suất: 2HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 7.9m³/h
Cột áp: 37m
Đường kính hút xả: 42mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-84T
5,115,000₫
Công suất: 3HP
Nguồn điện: 380V
Lưu lượng: 7.9m³/h
Cột áp: 36m
Đường kính hút xả: 42mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT-85T
5,715,000₫