Máy bơm nước ly tâm Pentax công suất lớn ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, nông nghiệp.

Nhân Đại Thành đã có 10 năm kinh nghiệm kinh doanh máy bơm nước Pentax, dịch vụ tư vấn, giao hàng, bảo hành chuyên nghiệp

Máy bơm nước ly tâm Pentax
Sắp xếp theo:
Công suất 4HP-380V
Lưu lượng: 6-27m³/h
Cột áp: 36.4 - 22.3m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-160A
23,290,000₫
Công suất 3HP-380V
Lưu lượng: 6-24m³/h
Cột áp: 28.5 - 14.8m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-160B
21,100,000₫
Công suất 2HP-380V
Lưu lượng: 4.5-21m³/h
Cột áp: 24.4 - 14.1m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-160C
19,505,000₫
Công suất 10HP-380V
Lưu lượng: 6-33m³/h
Cột áp: 59 - 42.5m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-200A
4%
37,180,000₫ 35,585,000₫
Công suất 7.5HP-380V
Lưu lượng: 6-30m³/h
Cột áp: 50.2 - 37.2m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-200B
33,925,000₫
Công suất 5.5HP-380V
Lưu lượng: 6-27m³/h
Cột áp: 39.7 - 27.6m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-200C
25,135,000₫
Công suất 20HP-380V
Lưu lượng: 7.5-30m³/h
Cột áp: 92.5 - 66m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-250A
72,175,000₫
Công suất 15HP-380V
Lưu lượng: 7.5-30m³/h
Cột áp: 81 - 52.5m
Cỡ nòng: 60-42mm
Dùng ống: 60mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM 32-250B
50,230,000₫
Công suất 5.5HP-380V
Lưu lượng: 9-39m³/h
Cột áp: 35.6 - 25.4m
Cỡ nòng: 75-49mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-160A
25,235,000₫
Công suất 4HP-380V
Lưu lượng: 9-36m³/h
Cột áp: 30.1 - 21m
Cỡ nòng: 76-49mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-160B
24,310,000₫
Công suất 10HP-380V
Lưu lượng: 9-42m³/h
Cột áp: 57.7 -40.3m
Cỡ nòng: 76-49mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-200A
35,820,000₫
Công suất 7.5HP-380V
Lưu lượng: 9-42m³/h
Cột áp: 44.9 - 27.9m
Cỡ nòng: 76-49mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-200B
34,170,000₫
Công suất 20HP-380V
Lưu lượng: 9-48m³/h
Cột áp: 86.3 -67.9m
Cỡ nòng: 75-49mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-250A
70,720,000₫
Công suất 15HP-380V
Lưu lượng: 9-42m³/h
Cột áp: 71.3 -55.6m
Cỡ nòng: 76-49mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-250B
50,130,000₫
Công suất 5.5HP-380V
Lưu lượng: 12-72m³/h
Cột áp: 25.5 -16.2m
Cỡ nòng: 76-60mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM50-125A
25,235,000₫
Điện áp: 380V
Công suất: 10HP
Lưu lượng: 21-78m3/h
Cột áp: 37-22m
Cỡ nòng: 75-60
Xuất xứ: Italy
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM50-160A
35,730,000₫
Công suất 7.5HP-380V
Lưu lượng: 12-78m³/h
Cột áp: 32.1 -15.2m
Cỡ nòng: 76-60mm
Dùng ống: 76mm
Xuất xứ: Italya
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM50-160B
34,290,000₫