Pin Kiềm Panasonic
Sắp xếp theo:
Volts: 1.5V
Kích cỡ: size AA
Kích thước: 50.5x14.4mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin AA Kiềm Alkaline Panasonic LR6T/2B
35,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: size AAA
Kích thước: 10x42mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Thái lan
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin AAA Kiềm Alkaline Panasonic LR03T/2B
35,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: Size AAA
Kích thước: 10x42mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin AAA Kiềm Evolta Panasonic LR03EG/2B
40,000₫
Volts: 1.5V
Kích cỡ: Size AA
Kích thước: 50.5x14.5mm
Đóng gói: vỉ 2 viên
HSD in trên thân pin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: Không bảo hành
Bộ 2 Pin Kiềm AA Evolta Panasonic LR6EG/2B
40,000₫