Ổ cắm, phích cắm công nghiệp
Sắp xếp theo:
Điều kiện nhiệt dộ tối ưu -25°C đến 80°C
Vật liệu POLYAMIDEb 6: Chống cháy, chống mài mòn,...
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44
Bảo hành: 12 tháng
Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước F106-0
29%
99,000₫ 70,000₫
Điện áp 250V-16A
điều kiện nhiệt dộ tối ưu -25°C đến 80°C
vật liệu POLYAMIDEb 6: Chống cháy, chống mài mòn,...
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54
Loại 3 cực ( 2P + E)
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm âm có nắp F1050-0B
30%
77,000₫ 54,000₫
Điện áp 250V-16A
điều kiện nhiệt dộ tối ưu -25°C đến 80°C
vật liệu POLYAMIDEb 6: Chống cháy, chống mài mòn,...
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20
Loại 3 cực ( 2P + E)
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm cao su di động loại không kín nước Plug F2510-SR
29%
92,000₫ 65,000₫
Điện áp 230V-16A
Chất liệu nhựa POLYAMIDE
Nhiệt độ chịu nóng lên đến 1100C
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44
Loại 3 cực ( 2P + E)
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm chia 3 ngã không kín nước F9432000
30%
1,313,000₫ 920,000₫
Điện áp 230V-16A
Chất liệu nhựa POLYAMIDE với nhiệt độ chịu nóng lên đến 1100C
Tiêu chuẩn bảo vệ: IP44
Loại 3 cực ( 2P + E)
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm chia 3 ngã loại không kín nước F9432006
30%
1,512,000₫ 1,060,000₫
Ổ cắm nối- Connector
32A- 4P- 440V- 3H- IP67
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm cho Container F2242-3V
30%
459,000₫ 322,000₫
Phích cắm gắn âm, dạng thẳng
Flanged socket straight
32A- 4P- 440V- 3H- IP67
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm cho Container F3242-3V
30%
541,000₫ 379,000₫
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)
Flanged socket sloping (Watertight IP67)
16A – 3P – 230V – 6H – IP67
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4132-6F78
30%
264,000₫ 185,000₫
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) Flanged socket sloping (Watertight IP67) 16A – 4P – 400V – 6H – IP67 Xuất xứ: Áo Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4142-6F78
30%
298,000₫ 209,000₫
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)
Flanged socket sloping (Watertight IP67)
16A – 5P – 400V – 6H – IP67
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4152-6F78
30%
309,000₫ 217,000₫
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67)
Flanged socket straight (Watertight IP67)
125A – 5P – 400V – 6H – IP66/67
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F345-6
30%
1,995,000₫ 1,397,000₫
Số cực: 4P
Điện áp 400V-125A
Bảo vệ: IP67 kín nước
Nhiệt độ -25°C đến 80°C
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Áo
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước Wall Socket F144-6 - Thanh lý mới 100%
56%
2,867,000₫ 1,275,000₫
Dòng điện định mức: 16A
Điện áp định mức: 230V
Số cực: 3P
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Điều kiện nhiệt độ: -25°C - 80°C
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F213 - 6ECO
29%
112,000₫ 79,000₫
Dòng điện định mức: 16A
Điện áp định mức: 230V
Số cực: 3P
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Điều kiện nhiệt độ: -25°C - 80°C
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F213 - 6ECO
38%
112,000₫ 70,000₫
Dòng điện định mức: 16A
Số cực: 4P
Điện áp định mức: 400V
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Tiêu chuẩn: IP44
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
 
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F214 - 6
30%
141,000₫ 99,000₫
Dòng điện định mức: 16A
Số cực: 5P
Điện áp định mức: 400V
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Tiêu chuẩn: IP44
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F215 - 6
30%
174,000₫ 122,000₫
Dòng điện định mức: 32A
Số cực: 3P
Điện áp định mức: 230V
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Tiêu chuẩn: IP44
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F223 - 6
30%
171,000₫ 120,000₫
Dòng điện định mức: 32A
Số cực: 4P
Điện áp định mức: 400V
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Tiêu chuẩn: IP44
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F224 - 6
30%
196,000₫ 138,000₫
Dòng điện định mức: 32A
Số cực: 5P
Điện áp định mức: 400V
Vị trí cực tiếp địa: 6H
Tiêu chuẩn: IP44
Xuất xứ: Áo
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Connector (Splashproof IP44) F225 - 6
30%
250,000₫ 175,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
16A – 3P – 230V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) F113 - 6
30%
151,000₫ 106,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
16A – 4P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) F114 - 6
30%
186,000₫ 131,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
16A – 5P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) F115 - 6
30%
196,000₫ 138,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
32A – 3P – 230V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) F123 - 6
30%
210,000₫ 147,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
32A – 4P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) F124 - 6
30%
222,000₫ 156,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
32A – 5P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước (IP44) Wall socket (Splashproof IP44) F125 - 6
30%
237,000₫ 166,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước dạng thẳng (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
16A – 5P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước dạng thẳng (IP44)  F315 - 6
30%
186,000₫ 131,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước dạng thẳng (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
16A – 3P – 230V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước dạng thẳng (IP44) F313 - 6
30%
158,000₫ 111,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước dạng thẳng (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
16A – 4P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước dạng thẳng (IP44) F314 - 6
30%
175,000₫ 123,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước dạng thẳng (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
32A – 3P – 230V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước dạng thẳng (IP44) F323 - 6
30%
196,000₫ 138,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước dạng thẳng (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
32A – 4P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước dạng thẳng (IP44) F324 - 6
30%
203,000₫ 143,000₫
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước dạng thẳng (IP44)
Wall socket (Splashproof IP44)
32A – 5P – 400V – 6H – IP44
Xuất xứ: Austria
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nối loại không kín nước dạng thẳng (IP44) F325 - 6
30%
232,000₫ 163,000₫
Nguồn điện: 125V-15A
Số cực: 2P+ Ground
Màu sắc: Đen
Chất liệu: Polyamide 6
Kích thước: 58x58
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Ổ cắm nổi locking Panasonic WK2315K
29%
196,000₫ 140,000₫