Mặt thiết bị Minerva
Sắp xếp theo:
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt kín đơn Minerva Panasonic WMT6891-VN
37%
68,000₫ 43,000₫
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt kín đơn Minerva Panasonic WMT6891MYH-VN
37%
89,000₫ 56,000₫
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt kín đơn Minerva Panasonic WMT6891MYZ-VN
37%
89,000₫ 56,000₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 1 thiết bị Minerva Panasonic WMT7811-VN
37%
68,000₫ 43,000₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 1 thiết bị Minerva Panasonic WMT7811MYH-VN
36%
89,000₫ 57,000₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 1 thiết bị Minerva Panasonic WMT7811MYZ-VN
36%
89,000₫ 57,000₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 2 thiết bị Minerva Panasonic WMT7812-VN
37%
68,000₫ 43,000₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 2 thiết bị Minerva Panasonic WMT7812MYH-VN
36%
89,000₫ 57,000₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 2 thiết bị Minerva Panasonic WMT7812MYZ-VN
36%
89,000₫ 57,000₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 3 thiết bị Minerva Panasonic WMT7813-VN
37%
68,000₫ 43,000₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 3 thiết bị Minerva Panasonic WMT7813MYH-VN
36%
89,000₫ 57,000₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
Chất liệu nhựa cải tiến
Thiết kế chuẩn BS
Kiểu dáng bo tròn sang trọng
Bảo hành: Không bảo hành
Xuất xứ: Trung Quốc
Mặt vuông 3 thiết bị Minerva Panasonic WMT7813MYZ-VN
36%
89,000₫ 57,000₫