Mặt che thiết bị halumie
Sắp xếp theo:
Dùng cho 1 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEVH68010
35%
20,000₫ 13,000₫
Dùng cho 1 thiết bị
Màu: xám ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEVH68010MYH
23%
39,000₫ 30,000₫
Dùng cho 1 thiết bị
Màu: vàng ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEVH68010MYZ
23%
39,000₫ 30,000₫
Dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEVH68020
35%
20,000₫ 13,000₫
Dùng cho 2 thiết bị
Màu: xám ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEVH68020MYH
23%
39,000₫ 30,000₫
Dùng cho 2 thiết bị
Màu: vàng ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEVH68020MYZ
23%
39,000₫ 30,000₫
Dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEVH68030
35%
20,000₫ 13,000₫
Dùng cho 3 thiết bị
Màu sắc: xám ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEVH68030MYH
23%
39,000₫ 30,000₫
Dùng cho 3 thiết bị
Màu sắc: vàng ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEVH68030MYZ
23%
39,000₫ 30,000₫
Dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEVH68040
33%
36,000₫ 24,000₫
Dùng cho 4 thiết bị
Màu sắc: xám ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEVH68040MYH
29%
78,000₫ 55,000₫
Dùng cho 4 thiết bị
Màu sắc: vàng ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEVH68040MYZ
29%
78,000₫ 55,000₫
Dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEVH68060
33%
36,000₫ 24,000₫
Dùng cho 6 thiết bị
Màu: xám ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEVH68060MYH
29%
78,000₫ 55,000₫
Dùng cho 6 thiết bị
Màu: vàng ánh kim
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Xuất xứ: Thái Lan
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEVH68060MYZ
29%
78,000₫ 55,000₫
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
#
Mặt kín đơn Panasonic WEVH68910
35%
20,000₫ 13,000₫
Mặt dùng riêng cho WEV1181SW/WEV1191SW/2P MCB
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: không bảo hành
Mặt thiết bị Panasonic WEVH680290
35%
20,000₫ 13,000₫
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu/MCB 2P 
Màu: Vàng ánh kim 
Nhựa cao cấp cách điện an toàn 
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản 
Đóng gói 10 cái/hộp 
Bảo hành: không bảo hành 
Xuất xứ: Thái Lan
 
Mặt thiết bị Panasonic WEVH680290MYZ
23%
39,000₫ 30,000₫