Mặt che thiết bị halumie
Sắp xếp theo:
Dùng cho 1 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 1 thiết bị Panasonic WEVH68010
32%
19,000₫ 13,000₫
Dùng cho 2 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 2 thiết bị Panasonic WEVH68020
32%
19,000₫ 13,000₫
Dùng cho 3 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 3 thiết bị Panasonic WEVH68030
32%
19,000₫ 13,000₫
Dùng cho 4 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 4 thiết bị Panasonic WEVH68040
32%
34,000₫ 23,000₫
Dùng cho 6 thiết bị
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
Mặt công tắc dùng cho 6 thiết bị Panasonic WEVH68060
32%
34,000₫ 23,000₫
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: không bảo hành
#
Mặt kín đơn Panasonic WEVH68910
32%
19,000₫ 13,000₫
Mặt dùng riêng cho WEV1181SW/WEV1191SW/2P MCB
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Bảo hành: không bảo hành
Mặt thiết bị Panasonic WEVH680290
32%
19,000₫ 13,000₫