Quạt KDK luôn là lựa chọn số 1 tại thị thường Nhật Bản, Quạt KDK và Panasonic cùng xuất thân từ tập đoàn Panasonic với truyền thống hơn 100 năm. KDK là đối tác gia công chiến lược cho Panasonic cho các loại quạt điện và quạt trần.

Lựa chọn Quạt KDK đồng nghĩa với lựa chọn loại Quạt Nhật Bản chất lượng cao và hiệu suất ổn định theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm khắt khe.

Quạt KDK

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này

Không tìm thấy sản phẩm!