Nhân Đại Thành NPP Panasonic

Máy bơm nước Panasonic
Sắp xếp theo:
Công suất 740W- 1HP
Đẩy cao tối đa 34m, hút sâu 9m.
Lưu lượng tối đa 99 lít/phút.
Thích hợp cho nhà 4 hoặc 5 lầu.
Motor dây đồng. Hoạt động bền bỉ.
Công nghệ : Ly tâm
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao công suất lớn Panasonic GP-10HCN 1HP
35%
5,290,000₫ 3,440,000₫
Công suất 1110W, hút sâu 9m.
Đẩy cao tối đa 38.7m
Hút sâu : 9m
Lưu lượng tối đa 145 lít/phút.
Motor dây đồng. Hoạt động bền bỉ.
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao công suất lớn Panasonic GP-15HCN 1.5HP
35%
7,100,000₫ 4,620,000₫
Công suất 1480W -2HP, hút sâu 9m.
Đẩy cao tối đa 46.2m
Lưu lượng tối đa 144 lít/phút.
Motor dây đồng. Hoạt động bền bỉ.
Công nghệ : Ly tâm
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao công suất lớn Panasonic GP-20HCN 2HP
35%
8,220,000₫ 5,340,000₫
Công suất : 125W
Đẩy cao tối đa 21m, hút sâu 9m.
Lưu lượng tối đa 30 lít/phút.
Lưu lượng nước ở 12m : 18 lít/phút
Thích hợp cho nhà 1 hoặc 2 lầu.
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-129JXK
35%
1,470,000₫ 950,000₫
Công suất : 200W
Đẩy cao tối đa 21m, hút sâu 9m.
Lưu lượng tối đa 45 lít/phút.
Thích hợp cho nhà 1 hoặc 2 lầu.
Motor dây đồng. Hoạt động bền bỉ.
Sử dụng ống : 34mm
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-200JXK
36%
1,870,000₫ 1,200,000₫
Công suất : 250W
Đẩy cao tối đa 29m
Hút sâu 9m.
Lưu lượng tối đa 50 lít/phút.
Motor dây đồng. Hoạt động bền bỉ.
Xuất xứ: Indonesia
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-250JXK
35%
2,970,000₫ 1,930,000₫
Công suất : 350W
Đẩy cao tối đa 36m, hút sâu 9m.
Lưu lượng tối đa 45 lít/phút.
Lưu lượng ở 12m : 18 lít/ phút
Motor dây đồng. Hoạt động bền bì.
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-350JA
35%
4,400,000₫ 2,860,000₫
Công suất : 125W
Lưu lượng nước tối đa 30 lít / phút.
Tự động tăng áp khi áp lực nước yếu
Khả năng bơm đẩy cao tối đa 10 mét.
Khả năng hút sâu tối đa 9 mét.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Indonesia
Máy bơm tăng áp điện tử Panasonic GA-125FAK
35%
2,820,000₫ 1,830,000₫
Công suất : 125W
Đẩy cao : 10m
Lưu lượng 30 lít/ phút bơm nước nhanh, mạnh.
Lưu lượng ở 12m : 18l/phút
Hút sâu đến 9m
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Indonesia
Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JACK
35%
2,540,000₫ 1,650,000₫
Công suất : 125W
Lưu lượng nước tối đa 30 lít / phút.
Lưu lượng nước ở 12m : 18 lít / phút
Khả năng bơm đẩy cao tối đa 10 mét.
Khả năng hút sâu tối đa 9 mét.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Indonesia
Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JAK
36%
2,110,000₫ 1,350,000₫
Công suất : 125W
Đẩy cao : 10m
Lưu lượng tối đa : 30l/phút
Lưu lượng ở 12m : 18l/phút
Hút sâu : 9m
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Indonesia
Máy bơm tăng áp Panasonic A-130JTX
35%
3,640,000₫ 2,370,000₫
Công suất : 200W
Đẩy cao : 10m
Lưu lượng tối đa 45 lít/phút.
Lưu lượng ở 12m : 29lít/phút
Motor dây đồng. Hoạt động bền bì.
Xuất xứ: Indonesia.
Bảo hành: 12 Tháng tận nhà.
Máy bơm tăng áp Panasonic A-200JAK
35%
2,450,000₫ 1,600,000₫