Máy bơm nước lưu lượng hay còn gọi là máy bơm tưới tiêu là máy bơm có khả năng cung cấp lưu lượng nước vượt trội so với các dòng bơm cùng công suất. Tuy nhiên sẽ có nhược điểm là máy bơm không có khả năng tạo ra cột áp cao để đẩy nước lên cao hoặc đi xa.

Máy bơm nước lưu lượng chuyên dùng để xả nước, dẫn nước trong nông nghiệp hoặc xây dựng.

Nhân Đại Thành là đại lý máy bơm nước lưu lượng của những hãng bơm uy tín như Pentax, APP, Tân Hoàn Cầu.

Máy bơm nước lưu lượng, tưới tiêu
Sắp xếp theo:
Công suất 1100W/220V
Cột áp 23.9 - 7.8m
Lưu lượng tối đa 6-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CH160 1.5HP
12,970,000₫
Công suất 1500W/220V
Cột áp 25.9 - 10.6m
Lưu lượng tối đa 6-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CH210 2HP
15,045,000₫
Công suất 2250W/220V
Cột áp 30.5 - 15.6m
Lưu lượng tối đa 6-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CH310 3HP
21,320,000₫
Công suất 1100W/380V
Cột áp 23.9 - 7.8m
Lưu lượng tối đa 6-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CHT160 1.5HP
12,840,000₫
Công suất 1500W/380V
Cột áp 27.6 - 12.2m
Lưu lượng tối đa 6-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CHT210 2HP
14,655,000₫
Công suất 2250W/380V
Cột áp 30.5  – 15.6m
Lưu lượng tối đa 6-27m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CHT310 3HP
19,000,000₫
Công suất 750W/380V
Cột áp 12.5 - 5.5m
Lưu lượng tối đa 3-21m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CST100/2 1HP
6,780,000₫
Công suất 1500W/380V
Cột áp 14.2 - 7.8m
Lưu lượng tối đa 6-54m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CST200/3 2HP
15,700,000₫
Công suất 4HP/380V
Cột áp 21.5 - 13.5m
Lưu lượng tối đa 15-60m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CST400/3 4HP
22,330,000₫
Công suất 5.5HP/380V
Cột áp 17.3 - 10m
Lưu lượng tối đa 36-96m³/h
Motor 2 cực, tự động ngắt nguồn điện
Động cơ êm, mức bảo về IP44 
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 Tháng 
Bơm lưu lượng Pentax CST550/4 5.5HP
24,820,000₫
Công suất: 250W/220V
Lưu lượng: 80 lít/phút
Cột áp: 16m
Cấp độ bảo vệ: IP44
Chịu nhiệt độ: 40ºC
Đường kính: 25mm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng  
Máy bơm cấp nước lưu lượng không tự mồi Wilo PUN-250E
3,210,000₫
Công suất: 0.6kW/220V
Lưu lượng: 126 lít/phút
Cột áp: 25m
Cấp độ bảo vệ: IP44
Chịu nhiệt độ: 40ºC
Đường kính: 25mm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng  
Máy bơm cấp nước lưu lượng không tự mồi Wilo PUN-600E
4,335,000₫
Công suất: 1.5kW/220V
Lưu lượng: 280 lít/phút
Cột áp: 25m
Hút sâu: 6m
Chịu nhiệt độ: 40ºC
Đường kính: 50mm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng  
Máy bơm cấp nước lưu lượng tự mồi Wilo PU-1500E
15,455,000₫
Công suất: 1.5kW/380V
Lưu lượng: 280 lít/phút
Cột áp: 25m
Hút sâu: 6m
Chịu nhiệt độ: 40ºC
Đường kính: 50mm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng  
Máy bơm cấp nước lưu lượng tự mồi Wilo PU-1500G
15,060,000₫
Công suất: 0.4kW/220V
Lưu lượng: 155 lít/phút
Cột áp: 13m
Hút sâu: 6m
Chịu nhiệt độ: 40ºC
Đường kính: 40mm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng  
Máy bơm cấp nước lưu lượng tự mồi Wilo PU-400E
5,685,000₫
Công suất: 0.5kW/220V
Lưu lượng: 265 lít/phút
Cột áp: 16m
Hút sâu: 6m
Chịu nhiệt độ: 40ºC
Đường kính: 50mm
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng  
Máy bơm cấp nước lưu lượng tự mồi Wilo PU-462E
7,755,000₫
Công suất 1100W
Ống hút xả 60mm
Đẩy cao/hút sâu 14/8m.
Lưu lượng 340 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng tại Nhân Đại Thành
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Nanoco NHF1100
21%
3,050,000₫ 2,410,000₫
Công suất 1500W
Ống hút xả 60mm
Đẩy cao/hút sâu 17/8m.
Lưu lượng 370 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 24 tháng
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Nanoco NHF1500
21%
3,150,000₫ 2,490,000₫
Công suất 750W
Ống hút xả 10mm
Đẩy cao/hút sâu 10/8m.
Lưu lượng 300 lít/phút.
Motor dây đồng
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng tại Nhân Đại Thành
Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn Nanoco NHF750
21%
1,980,000₫ 1,565,000₫
Công suất: 1/2HP 
Nguồn điện: 220V
Lưu lượng: 10.5m³/h
Đẩy cao: 6m
Đường kính hút xả: 50mm
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm vườn cao su APP SG-401
4,510,000₫