Danh mục sản phẩm

Danh sách các Quý Khách Hàng đã ủng hộ Nhân Đại Thành - Vì Miền Trung Tháng 10/2020

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠI THÀNH CHUNG TAY VÌ MIỀN TRUNG

Mua hàng tại Nhân Đại Thành tháng 10/2020 đồng nghĩa với Quý Khách Hàng đã cùng chúng tôi chung tay vì Miền Trung Việt Nam. Chân thành Cảm ơn Quý Khách.

Chúng tôi xin được phép vinh danh và công khai những Quý Khách Hàng đã ủng hộ doanh số cho Nhân Đại Thành.

Danh sách các Quý Khách Hàng đã ủng hộ Nhân Đại Thành tháng 10/2020

https://drive.google.com/file/d/1DC5sLGcW7sXFp9IJd8P7P3ehn6nd4wIE/view?usp=sharing