Quạt trần KDK
Sắp xếp theo:
Công suất : 52W
Chiều dài ti: 30cm
Đường kính cánh: 140cm
Cấp độ gió: 3 cấp
Điều khiển: có
Hẹn giờ: 1-6 tiếng
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK M56PR-GD (Vàng)
16%
3,190,000₫ 2,690,000₫
Công suất : 52W
Chiều dài ti: 30cm
Đường kính cánh: 140cm
Cấp độ gió: 3 cấp
Điều khiển: có
Hẹn giờ: 1-6 tiếng
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK M56PR-SIL (Bạch Kim)
16%
3,190,000₫ 2,690,000₫
Công suất : 52W -> 69W
Chiều dài ti: 40cm
Đường kính cánh: 140cm
Cấp độ gió: 3 cấp
Điều khiển: có
Hẹn giờ: 1-6 tiếng
Bảo hành: 12 tháng
Xuât xứ: Malaysia
Quạt trần KDK M56XR-GD (Vàng)
16%
3,190,000₫ 2,690,000₫
Công suất : 52 -> 69W
Chiều dài ti: 40cm
Đường kính cánh: 140cm
Cấp độ gió: 3 cấp
Điều khiển: có
Hẹn giờ: 1-6 tiếng
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK M56XR-SIL (Bạch Kim)
16%
3,190,000₫ 2,690,000₫
Công suất : 63W
Chiều dài ti: 30cm
Đường kính cánh: 150cm
Cấp độ gió: 5 cấp
Điều khiển: Hộp số
Dây an toàn: có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK M60XG (Trắng)
15%
1,510,000₫ 1,290,000₫
Công suất : 62->76W
Chiều dài ti: 30 cm
Đường kính cánh: 140cm
cấp độ gió: 5 cấp
Điều khiển: Hộp số
Màu: Đồng cổ
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK N56YG (Nâu Đậm)
18%
1,690,000₫ 1,390,000₫
Công suất : 60W
Chiều dài ti : 14cm
Đường kính cánh : 120cm
Cấp độ gió : 3 cấp độ
Điều khiển : Có
Hẹn giờ : Có
Bảo hành : 12 tháng
Xuất xứ : Malaysia
Quạt trần KDK R48SP-SIL (Bạc)
7%
4,550,000₫ 4,250,000₫
Công suất : 60W
Chiều dài ti : 14cm
Đường kính cánh : 120cm
Cấp độ gió : 3 cấp độ
Điều khiển : Có
Hẹn giờ : Có
Bảo hành : 12 tháng
Xuất xứ : Malaysia
Quạt trần KDK R48SP-WH (trắng)
7%
4,550,000₫ 4,250,000₫
Công suất: Quạt 39W
Chiều dài ti: 20 cm
Đường kính cánh: 150 cm
Cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK T60AW (Bạc)
13%
8,890,000₫ 7,690,000₫
Công suất: Quạt 39W
Đường kính cánh: 150 cm
Chiều dài ti: 30 cm
Cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK T60DW (Xám)
17%
6,890,000₫ 5,690,000₫
Công suất: Quạt 45W/ Đèn 18W
Chiều dài ti : 30cm
Đường kính cánh: 120 cm
Cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK U48FP-BK (Đen)
11%
10,690,000₫ 9,550,000₫
Công suất: Quạt 45W/ Đèn 18W
Chiều dài ti : 30cm
Đường kính cánh: 120 cm
cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED), Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK U48FP-WH (Trắng)
11%
10,690,000₫ 9,550,000₫
Công suất: Quạt 39W/ Đèn22W
Chiều dài ti : 30cm
Đường kính cánh: 150 cm
Cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK U60FW-BK (Đen)
12%
13,990,000₫ 12,250,000₫
Công suất : Quạt 39W - Đèn : 22W
Đường kính cánh: 150 cm
Chiều dài ti: 30 cm
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Cấp độ gió: 9 cấp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK U60FW-SIL (Bạc)
12%
13,990,000₫ 12,250,000₫
Công suất: Quạt 39W/ Đèn 22W
Chiều dài ti: 30 cm
Đường kính cánh: 150 cm
Cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK U60FW-WH (Trắng)
12%
13,990,000₫ 12,250,000₫
Công suất: Quạt 45W
Chiều dài ti: 20cm
Đường kính cánh: 150 cm
Cấp độ gió: 7 cấp
Eco cảm biến nhiệt: Có
Remote - Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK V60WK-GY (Xám Bạc)
13%
8,890,000₫ 7,690,000₫
Công suất: Quạt 39W
Chiều dài ti: 20 cm
Đường kính cánh: 140 cm
Cấp độ gió: 9 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK W56WV-BK (Đen)
7%
6,290,000₫ 5,850,000₫
Công suất: 39W
Chiều dài ti: 20 cm
Đường kính cánh: 140 cm
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Hẹn giờ : Có
Cấp độ gió: 9 cấp
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK W56WV-WH (Trắng)
7%
6,290,000₫ 5,850,000₫
Công suất : 80->91W
Đường kính cánh: 150 cm
Cấp độ gió: 7 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Chiều dài ti: 30 cm
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK Z60WS-GY (Xám Bạc)
14%
6,650,000₫ 5,690,000₫
Công suất : 80->91W
Đường kính cánh: 150 cm
Cấp độ gió: 7 cấp
Điều khiển từ xa: Có (màn hình LED)
Chiều dài ti: 30 cm
Hẹn giờ : Có
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Malaysia
Quạt trần KDK Z60WS-WH (Trắng)
14%
6,650,000₫ 5,690,000₫