Công tắc Full Color
Sắp xếp theo:
Điện áp 300VAC-4A
Có đèn báo khi ON
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều có đèn báo Panasonic WN5241W-801
32%
354,000₫ 241,000₫
Điện áp 250VAC-16A
Có đèn báo hiệu khi OFF
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều có đèn báo Panasonic WNG5051W-751
31%
102,000₫ 70,000₫
Điện áp 250VAC-10A
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
#
Công tắc B 1 chiều loại đôi Panasonic WNG5021W-7
32%
92,000₫ 63,000₫
Điện áp 250VAC-10A
Lắp đặt nổi
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều loại nổi Panasonic WSG3001
30%
40,000₫ 28,000₫
Điện áp 250VAC-16A
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc B 1 chiều Panasonic WNV5001-7W
25%
12,000₫ 9,000₫
Điện áp 250VAC-16A
Có đèn báo OFF
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc C 2 chiều có đèn báo Panasonic WNG5052W-751
32%
123,000₫ 84,000₫
Điện áp 250VAC-16A
Số lần bật tắt lên đến 40.000 lần
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc C 2 chiều Panasonic WNV5002-7W
29%
34,000₫ 24,000₫
Điện áp 250VAC-20A
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc D 2 tiếp điểm Panasonic WNG5003W-7
31%
109,000₫ 75,000₫
Điện áp 250VAC-20A
Có đèn báo, thường dùng cho máy lạnh
Nhựa cao cấp cách điện an toàn #### Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc D có đèn báo Panasonic WBG5414699W
32%
180,000₫ 123,000₫
Điện áp 250VAC-20A
Có đèn báo, thường dùng cho máy nước nóng, máy lạnh không chữ
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc D có đèn báo Panasonic WBG5414699W-SP
32%
180,000₫ 123,000₫
Điện áp 250VAC-20A
Có đèn báo, thường dùng cho máy nước nóng có chữ
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc D có đèn báo Panasonic WNG5343W-761
32%
180,000₫ 123,000₫
Công tắc E đảo chiều. Điện áp 250VAC-10A
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc E đảo chiều Panasonic WNG5004W-7
32%
175,000₫ 119,000₫
Điện áp 250VAC-45A, công suất max 9.900W
Công tắc 2 tiếp điểm
Nhựa cao cấp cách điện an toàn
Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đóng gói 10 cái/hộp
Bảo hành: 12 tháng
Công tắc Panasonic WBG5408699W
32%
369,000₫ 251,000₫