Quạt hút gắn tường Panasonic
Sắp xếp theo:
Công suất 12.5W
Lưu lượng gió 255 CMH
Độ ồn 36dB
Kích thước chừa lỗ 20cm
Diện tích đề xuất 16m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ :Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-15AUL1
27%
1,040,000₫ 760,000₫
Công suất : 18W
Lưu lượng gió : 550CMH
Độ ồn : 38dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm
Diện tích đề xuất: 34m²
Quạt hút 1 chiều, có màn che an toàn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-20AL1
27%
1,060,000₫ 775,000₫
Công suất : 18W
Lưu lượng gió : 590CMH
Độ ồn : 36dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Diện tích đề xuất: 36m².
Quạt hút 1 chiều, không có màn che.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-20AU1
27%
850,000₫ 620,000₫
Công suất : 17W
Lưu lượng gió : 550CMH
Độ ồn : 38dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Diện tích đề xuất: 34m².
Quạt hút 2 chiều, có màn che.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-20RL1
27%
1,685,000₫ 1,235,000₫
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 840CMH
Độ ồn : 40.5dB
Kích thước chừa lỗ vuông: 30cm.
Diện tích đề xuất: 52m².
Quạt hút 1 chiều, có màn che.
Sử dụng cho phòng khách, phòng ngủ, văn phòng.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-25AL1
27%
1,170,000₫ 855,000₫
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 950 CMH
Độ ồn : 38dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Diện tích đề xuất: 57m².
Quạt hút 1 chiều, 1 cấp độ gió,không có màn che.
Sử dụng cho phòng khách, phòng ngủ, văn phòng.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-25AU1
27%
960,000₫ 705,000₫
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 840CMH
Độ ồn : 40.5dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Diện tích đề xuất: 54m².
Quạt hút 2 chiều, có màn che.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-25RL1
27%
2,060,000₫ 1,505,000₫
Công suất : 28W
Lưu lượng gió : 1000 CMH
Độ ồn : 39dB
Kích thước chừa lỗ: 35cm.
Diện tích đề xuất: 58m².
Quạt hút 1 chiều, có màn che.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-30AL1
27%
2,330,000₫ 1,705,000₫
Công suất : 28W
Lưu lượng gió : 1.200CMH
Độ ồn : 37dB
Quạt hút 1 chiều, 1 cấp độ gió, không có màn che.
Kích thước chừa lỗ: 35cm.
Diện tích đề xuất: 74m².
Sử dụng cho phòng khách, phòng ngủ, văn phòng.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Quạt hút gắn tường dân dụng Panasonic FV-30AU1
27%
1,550,000₫ 1,135,000₫
Công suất: 16W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Đường kính cánh: 15cm
Lưu lượng gió:4.2m3/phút
Kích thước lỗ khoét: 200x200mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt hút gắn tường Nanoco NWV1520
30%
570,000₫ 400,000₫
Công suất: 21W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Đường kính cánh: 20cm
Lưu lượng gió:9.5m3/phút
Kích thước lỗ khoét: 250x250mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt hút gắn tường Nanoco NWV2020
30%
620,000₫ 435,000₫
Công suất: 31W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Đường kính cánh: 25cm
Lưu lượng gió:14.8m3/phút
Kích thước lỗ khoét: 300x300mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt hút gắn tường Nanoco NWV2520
30%
670,000₫ 470,000₫
Công suất: 4.3W
Lưu lượng gió: 76 CMH
Kích thước khoét  lỗ trần: Phi 13-14 cm.
Kích thước khoét  tường :Phi 12 - 12.5cm.
Chiều sâu khoét lỗ: 19cm
Độ ồn: 35dB
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Quạt hút sử dụng cho nhà tắm Panasonic FV-10EGS2
27%
810,000₫ 595,000₫
Công suất: 5.7W
Lưu lượng gió: 155CMH
Kích thước khoét  lỗ trần: Phi 17.5-18.5 cm.
Kích thước khoét  tường :Phi 16.5 - 17cm.
Chiều sâu khoét lỗ: 23cm
Độ ồn: 36dB
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Quạt hút sử dụng cho nhà tắm Panasonic FV-15EGS2
27%
980,000₫ 720,000₫