Quạt hút Cabinet
Sắp xếp theo:
Công suất : 18( Hi ), 17 ( Low)
Lưu lượng gió : 180 (Hi). 145 (Low)
Độ ồn : 21(Hi ), 17( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ100cm.
Diện tích đề xuất: 11m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-12NS3
34%
3,100,000₫ 2,050,000₫
Công suất : 33( Hi ), 29.5 ( Low)
Lưu lượng gió : 340 (Hi). 275 (Low)
Độ ồn : 25(Hi ), 22( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ150cm.
Diện tích đề xuất: 21m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-15NS3
34%
4,100,000₫ 2,710,000₫
Công suất : 91( Hi ), 80( Low)
Lưu lượng gió : 770 (Hi). 620 (Low)
Độ ồn : 31(Hi ), 29( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ200cm.
Diện tích đề xuất: 48m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-18NF3
34%
5,990,000₫ 3,955,000₫
Công suất : 60 ( Hi ), 55 ( Low)
Lưu lượng gió : 500 (Hi). 405 (Low)
Độ ồn : 29(Hi ), 27( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ150cm.
Diện tích đề xuất:31m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-18NS3
34%
4,900,000₫ 3,235,000₫
Công suất : 120 ( Hi ), 113 ( Low)
Lưu lượng gió : 920 (Hi). 720 (Low)
Độ ồn : 32(Hi ), 29( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ200cm.
Diện tích đề xuất: 57m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-20NS3
34%
7,400,000₫ 4,885,000₫
Công suất : 230 ( Hi ), 170 ( Low)
Độ ồn : 40 (Hi ), 34 ( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ200cm.
Diện tích đề xuất: 74m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung Quốc
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-23NL3
34%
8,550,000₫ 5,645,000₫
Công suất : 390 ( Hi ), 325 ( Low)
Độ ồn : 43 (Hi ), 40 ( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ250cm.
Diện tích đề xuất: 117m².
Sử dụng cho văn phòng, phòng họp, căn hộ cao cấp.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-25NF3
34%
13,600,000₫ 8,980,000₫
Công suất : 345 ( Hi ), 265 ( Low)
Lưu lượng gió : 1700 (Hi). 1380 (Low)
Độ ồn : 41 (Hi ), 38 ( Low)
Kích thước chừa lỗ: ϕ250cm.
Diện tích đề xuất: 105m².
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút Cabinet Panasonic FV-25NS3
34%
11,900,000₫ 7,855,000₫