Quạt trần Mitsubishi
Sắp xếp theo:
Công suất: 70W
Đường kính cánh; 140cm
Chiều dài ti: 32cm
5 cấp độ gió
Lưu lượng gió: 230m3/min
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng 
Quạt trần 3 cánh AC ACF01A563
28%
1,350,000₫ 975,000₫
Công suất 30W/24W
Đường kính cánh: 132cm
Chiều dài ti: 18cm
Lưu lượng gió: 210m3/min
5 cấp độ vận hành
Hẹn giờ tắt 4 chế độ
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng 
Quạt trần 5 cánh DC có đèn AC ACF02D525
30%
4,150,000₫ 2,905,000₫
Công suất: 64W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 245m3/min
5 cấp độ vận hành
Chế độ gió tự nhiên
Hẹn giờ tắt (1-3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RA4 CY-GY ( MÃ CŨ : C56-RW4 CY-GY )
34%
4,335,000₫ 2,850,000₫
Công suất: 64W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 245m3/min
5 cấp độ vận hành
Chế độ gió tự nhiên
Hẹn giờ tắt (1-3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RA4 SF-GY ( MÃ CŨ : C56-RW4 SF-GY )
34%
4,335,000₫ 2,850,000₫
Công suất: 65W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 247m3/min
5 cấp độ vận hành
Hẹn giờ tắt (1 -3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RA5 CY-GY ( MÃ CŨ : C56-RW5 CY-GY )
33%
6,090,000₫ 4,070,000₫
Công suất: 65W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 247m3/min
5 cấp độ vận hành
Hẹn giờ tắt (1 -3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RA5 SF-GY ( MÃ CŨ : C56-RW5 SF-GY )
33%
6,090,000₫ 4,070,000₫