Quạt trần Mitsubishi
Sắp xếp theo:
Công suất: 64W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 245m3/min
5 cấp độ vận hành
Chế độ gió tự nhiên
Hẹn giờ tắt (1-3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RW4 CY-GY
36%
3,890,000₫ 2,500,000₫
Công suất: 64W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 245m3/min
5 cấp độ vận hành
Chế độ gió tự nhiên
Hẹn giờ tắt (1-3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RW4 SF-GY
36%
3,890,000₫ 2,500,000₫
Công suất: 65W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 247m3/min
5 cấp độ vận hành
Hẹn giờ tắt (1 -3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RW5 CY-GY
36%
5,690,000₫ 3,650,000₫
Công suất: 65W
Đường kính cánh: 140cm
Chiều dài ti: 32cm
Lưu lượng gió: 247m3/min
5 cấp độ vận hành
Hẹn giờ tắt (1 -3-6 giờ)
Quạt trần Mitsubishi C56-RW5 SF-GY
36%
5,690,000₫ 3,650,000₫
Công suất: 68W
Đường kính cánh; 150cm
Chiều dài ti quạt: 49cm
4 cấp độ gió
Điều khiển hộp số
Lưu lượng gió: 270m3/min
Cánh chống rỉ siêu bền
Quạt trần Mitsubushi C60-GW WH
38%
1,450,000₫ 900,000₫