Quạt hút gắn tường Mitsubishi
Sắp xếp theo:
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 930CMH
Độ ồn : 39dB
Màu: Trắng Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Quạt hút 1 chiều, không có màn che.
Quạt hút gắn tường 1 chiều Mitsubishi  EX-25SH5T
29%
860,000₫ 610,000₫
Công suất: 31W
Lưu lượng gió: 1.160 m3/h
Độ ồn: 37dB
Hút/ Thổi: Hút
Vòng quay/phút: 900
Quạt hút gắn tường 1 chiều Mitsubishi  EX-30SH5T
29%
1,400,000₫ 990,000₫
Công suất : hút: 18W/ thổi: 15W
Lưu lượng gió : hút: 585CMH/ thổi: 420CMH
Độ ồn : Hút: 37.5dB/ thổi 46/5dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Loại: không lưới, 2 chiều.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút gắn tường 2 chiều Mitsubishi  EX-20RH5T
25%
1,445,000₫ 1,085,000₫
Công suất : hút: 25/19W
Lưu lượng gió : hút: 950CMH/ 610CMH
Độ ồn : Hút: 38dB/ 44.5dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Loại: không lưới, 2 chiều.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút gắn tường 2 chiều Mitsubishi  EX-25RH5T
23%
1,590,000₫ 1,220,000₫
Công suất : hút: 31W/25W
Lưu lượng gió : hút: 1180CMH/750CMH
Độ ồn : Hút: 36.5dB/43.5dB
Kích thước chừa lỗ: 35cm.
Loại: không lưới, 2 chiều.
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thái Lan
Quạt hút gắn tường 2 chiều Mitsubishi  EX-30RH5T
29%
1,990,000₫ 1,420,000₫
Công suất : 19W
Lưu lượng gió : 580CMH
Độ ồn : 39dB
Màu: Trắng
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Quạt hút 1 chiều, không có màn che.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi  EX-20SH5T
28%
750,000₫ 540,000₫
Công suất : 19W
Lưu lượng gió : 530 CMH
Độ ồn : 39dB
Kích thước chừa lỗ: 25cm.
Loại: Có lưới, 1 chiều.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi  EX-20SKC5T
28%
920,000₫ 665,000₫
Công suất : 25W
Lưu lượng gió : 870 CMH
Độ ồn : 40.5dB
Kích thước chừa lỗ: 30cm.
Loại: Có lưới, 1 chiều.
Quạt hút gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T
30%
1,050,000₫ 735,000₫
Công suất: 14W
Lưu lượng gió: 210 m3/h
Độ ồn: 36dB
Hút/ Thổi: Hút
Vòng quay/phút: 1500
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng 
Quạt hút gắn tường ốp kính Mitsubishi V-15SL6T
35%
990,000₫ 640,000₫
Công suất: 16W
Lưu lượng gió: 370 m3/h
Độ ồn: 39dB
Hút/ Thổi: Hút
Vòng quay/phút: 1200
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng 
Quạt hút gắn tường ốp kính Mitsubishi V-20SL7T (Mã cũ: V-20SL6T)
27%
1,100,000₫ 800,000₫