Quạt trần công nghiệp có sải cánh rất lớn và dài 5-7m, tiêu thụ công suất lớn (sử dụng điện 380V). Quạt trần công nghiệp chuyên dùng trong các nhà xưởng sản xuất, nhà ăn công nghiệp hoặc khu hội thảo ngoài trời có không gian lớn.

Nhân Đại Thành là đại lý cung cấp quạt trần công nghiệp uy tín TPHCM.

Quạt trần công nghiệp
Sắp xếp theo:
Công suất 400W/220V
Đường kính cánh 1.88m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 1160 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 150m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A1880M
0₫
Công suất 500W/220V
Đường kính cánh 2.48m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 1400 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 200m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A2480M
0₫
Công suất 500W/220V
Đường kính cánh 3.08m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 2800 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 300m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A3080M
0₫
Công suất 500W/220V
Đường kính cánh 3.68m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 3400 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 400m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A3680M
0₫
Công suất 750W/220V
Đường kính cánh 4.28m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 3900 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 500m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A4280M
0₫
Công suất 950W/220V
Đường kính cánh 4.88m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 10100 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 500m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A4880M
0₫
Công suất 1100W/220V-380V
Đường kính cánh 5.28m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 11400 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 600m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A5520M
0₫
Công suất 1100W-220V/380V
Đường kính cánh 6.12m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 12700 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 800m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A6120M
0₫
Công suất 1400W-220V/380V
Đường kính cánh 6.72m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 13500 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 1000m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A6720M
0₫
Công suất 1400W-220V/380V
Đường kính cánh 7.32m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 14900 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 1200m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN WYDS-A7320M
0₫
Công suất 1500W-380V
Điều khiển Inverter
Đường kính cánh 4m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 6800m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 500m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN-4000M
0₫
Công suất 1500W-380V
Đường kính cánh 5.2m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 8600 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 600m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN-5200M
0₫
Công suất 1500W-380V
Đường kính cánh 6.2m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 9800 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 800m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN-6200M
0₫
Công suất 1500W-380V
Đường kính cánh 7.3m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 10800 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 1200m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN-7300M
0₫
Công suất 1500W-380V
Đường kính cánh 8m
Độ ồn ≥69dB
Lưu lượng gió 13500 m3/h
Số cánh 6
Diện tích sử dụng 1300m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp IFAN-8000M
0₫
Công suất 900W-380V/1A
Đường kính cánh 5.5m
Lưu lượng gió 12500 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 500-900m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp Tân Hoàn Cầu DM-5500
0₫
Công suất 1000W-380V/1.1A
Đường kính cánh 6.1m
Lưu lượng gió 13600 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 650-1250m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp Tân Hoàn Cầu DM-6100
0₫
Công suất 1200W-380V/1.2A
Đường kính cánh 7.3m
Lưu lượng gió 14900 m3/h
Số cánh 5
Diện tích sử dụng 800-1500m2
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
Quạt trần công nghiệp Tân Hoàn Cầu DM-7300
0₫