Đèn led downlight Nanoco
Sắp xếp theo:
Công suất 5W/220V
Tuổi thọ 25.000h
Đổi màu 3000K-4000K-6000K
Khoét lỗ Ø90/H58.6mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight dày đổi màu nanoco NDL05C
35%
296,000₫ 193,000₫
Công suất 8W/220V
Tuổi thọ 25.000h
Đổi màu 3000K-4000K-6000K
Khoét lỗ Ø90/H58.6mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight dày đổi màu nanoco NDL08C
35%
315,000₫ 205,000₫
Công suất 12W/220V
Tuổi thọ 25.000h
Đổi màu 3000K-4000K-6000K
Khoét lỗ Ø120/H65.8mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight dày đổi màu nanoco NDL12C
50%
440,000₫ 220,000₫
Công suất 14W/220V
Tuổi thọ 25.000h
Đổi màu 3000K-4000K-6000K
Khoét lỗ Ø120/H65.8mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight dày đổi màu nanoco NDL14C
35%
480,000₫ 312,000₫
Tuổi thọ đèn led cao lên đến 25000h
Công suất 5W với vùng chiếu sáng rộng
Ánh sáng đều, màu sắc trung thực
3 màu sắc ánh sáng: vàng, trung tính, trắng
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL0539/NDL0549/NDL0569
35%
220,000₫ 143,000₫
Công suất 5W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø68mm/ H57.5mm
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL056
50%
220,000₫ 110,000₫
Tuổi thọ đèn led cao lên đến 25000h
Công suất 8W với vùng chiếu sáng rộng
Ánh sáng đều, màu sắc trung thực,
3 màu sắc ánh sáng: vàng, trung tính, trắng
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL083/NDL084/NDL086
35%
233,000₫ 152,000₫
Công suất 12W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø120mm/H65.8mm
Điều chỉnh góc chiếu 24°
3 loại ánh sáng vàng, trung trính và ánh sáng trắng
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL123/NDL124/NDL126
35%
334,000₫ 218,000₫
Công suất 14W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø120mm/H65.8mm
Điều chỉnh góc chiếu 24°
3 loại ánh sáng vàng, trung trính và ánh sáng trắng
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL143/NDL144/NDL146
35%
350,000₫ 228,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng vàng 3000k
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1231
35%
240,000₫ 156,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng trung tính
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1241
35%
240,000₫ 156,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1261
35%
240,000₫ 156,000₫
Tuổi thọ 25.000 giờ.
Chỉ số hoàn màu Ra80.
Màu ánh sáng:Ánh sáng Vàng 3000K
Kích thước: Ø110mm/H:30mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD063
35%
164,000₫ 107,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng vàng 3000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0631
35%
164,000₫ 107,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng trung tính 4000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0641
35%
164,000₫ 107,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0661
35%
164,000₫ 107,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng vàng 3000k
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0931
35%
198,000₫ 129,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng trung tính 4000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0941
35%
198,000₫ 129,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0961
35%
198,000₫ 129,000₫
Công suất 9W/220V
Ánh sáng vàng 3000K
Góc chiếu rộng 120º, vùng cảm biến 110º
Cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng
Khoét lỗ Ø135/H22mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight siêu mỏng cảm biến Nanoco NSD093S
35%
395,000₫ 257,000₫
Công suất 9W/220V
Ánh sáng trắng 6500K
Góc chiếu rộng 120º, vùng cảm biến 110º
Cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng
Khoét lỗ Ø135/H22mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight siêu mỏng cảm biến Nanoco NSD096S
35%
395,000₫ 257,000₫
Công suất 12W/220V
Ánh sáng vàng 3000K
Góc chiếu rộng 120º, vùng cảm biến 110º
Cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng
Khoét lỗ Ø160/H22mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight siêu mỏng cảm biến Nanoco NSD123S
35%
430,000₫ 280,000₫
Công suất 12W/220V
Ánh sáng trắng 6500K
Góc chiếu rộng 120º, vùng cảm biến 110º
Cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng
Khoét lỗ Ø160/H22mm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Đèn led Downlight siêu mỏng cảm biến Nanoco NSD126S
35%
430,000₫ 280,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 12W Nanoco NSD12C1
35%
320,000₫ 208,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 6W Nanoco NSD06C1
35%
185,000₫ 121,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 9W Nanoco NSD09C1
33%
270,000₫ 180,000₫