Đèn led downlight Nanoco
Sắp xếp theo:
Công suất chiếu sáng 9W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight đổi màu siêu mỏng Nanoco NSD09C
50%
270,000₫ 135,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight đổi màu siêu mỏng Nanoco NSD12C
50%
320,000₫ 160,000₫
Tuổi thọ đèn led cao lên đến 25000h
Công suất 5W với vùng chiếu sáng rộng
Ánh sáng đều, màu sắc trung thực
3 màu sắc ánh sáng: vàng, trung tính, trắng
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL0539/NDL0549/NDL0569
50%
220,000₫ 110,000₫
Công suất 5W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø68mm/ H57.5mm
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL056
50%
220,000₫ 110,000₫
Tuổi thọ đèn led cao lên đến 25000h
Công suất 8W với vùng chiếu sáng rộng
Ánh sáng đều, màu sắc trung thực,
3 màu sắc ánh sáng: vàng, trung tính, trắng
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL083/NDL084/NDL086
48%
233,000₫ 120,000₫
Công suất 12W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø120mm/H65.8mm
Điều chỉnh góc chiếu 24°
3 loại ánh sáng vàng, trung trính và ánh sáng trắng
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL123/NDL124/NDL126
49%
334,000₫ 170,000₫
Công suất 14W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø120mm/H65.8mm
Điều chỉnh góc chiếu 24°
3 loại ánh sáng vàng, trung trính và ánh sáng trắng
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL143/NDL144/NDL146
50%
350,000₫ 175,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng vàng 3000k
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1231
50%
240,000₫ 120,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng trung tính
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1241
50%
240,000₫ 120,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1261
50%
240,000₫ 120,000₫
Tuổi thọ 25.000 giờ.
Chỉ số hoàn màu Ra80.
Màu ánh sáng:Ánh sáng Vàng 3000K
Kích thước: Ø110mm/H:30mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD063
50%
164,000₫ 82,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng vàng 3000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0631
48%
164,000₫ 85,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng trung tính 4000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0641
48%
164,000₫ 85,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0661
48%
164,000₫ 85,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng vàng 3000k
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0931
49%
198,000₫ 100,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng trung tính 4000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0941
50%
198,000₫ 99,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 12W Nanoco NSD12C1
50%
320,000₫ 160,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 6W Nanoco NSD06C1
49%
185,000₫ 95,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 9W Nanoco NSD09C1
50%
270,000₫ 135,000₫