Đèn led downlight Nanoco
Sắp xếp theo:
Công suất chiếu sáng 9W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight đổi màu siêu mỏng Nanoco NSD09C
45%
270,000₫ 149,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight đổi màu siêu mỏng Nanoco NSD12C
45%
320,000₫ 176,000₫
Tuổi thọ đèn led cao lên đến 25000h
Công suất 5W với vùng chiếu sáng rộng
Ánh sáng đều, màu sắc trung thực
3 màu sắc ánh sáng: vàng, trung tính, trắng
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL0539/NDL0549/NDL0569
45%
220,000₫ 121,000₫
Công suất 5W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø68mm/ H57.5mm
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL056
45%
130,000₫ 72,000₫
Tuổi thọ đèn led cao lên đến 25000h
Công suất 8W với vùng chiếu sáng rộng
Ánh sáng đều, màu sắc trung thực,
3 màu sắc ánh sáng: vàng, trung tính, trắng
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL083/NDL084/NDL086
45%
233,000₫ 129,000₫
Công suất 12W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø120mm/H65.8mm
Điều chỉnh góc chiếu 24°
3 loại ánh sáng vàng, trung trính và ánh sáng trắng
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL123/NDL124/NDL126
45%
334,000₫ 184,000₫
Công suất 14W - 220V
Diện tích khoét lỗ: Ø120mm/H65.8mm
Điều chỉnh góc chiếu 24°
3 loại ánh sáng vàng, trung trính và ánh sáng trắng
Tuổi thọ ánh sáng 25.000h
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight Nanoco NDL143/NDL144/NDL146
45%
350,000₫ 193,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng vàng 3000k
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1231
45%
240,000₫ 132,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng trung tính
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1241
45%
240,000₫ 132,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 12W Nanoco NSD1261
45%
240,000₫ 132,000₫
Tuổi thọ 25.000 giờ.
Chỉ số hoàn màu Ra80.
Màu ánh sáng:Ánh sáng Vàng 3000K
Kích thước: Ø110mm/H:30mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD063
45%
164,000₫ 91,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng vàng 3000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0631
45%
164,000₫ 91,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng trung tính 4000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0641
45%
164,000₫ 91,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 6W Nanoco NSD0661
45%
164,000₫ 91,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng vàng 3000k
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0931
45%
198,000₫ 109,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng trung tính 4000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0941
45%
198,000₫ 109,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Ánh sáng trắng 6500K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Kích thước siêu mỏng chỉ 22mm
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng 9W Nanoco NSD0961
45%
198,000₫ 109,000₫
Công suất chiếu sáng 12W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 12W Nanoco NSD12C1
45%
320,000₫ 176,000₫
Công suất chiếu sáng 6W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 6W Nanoco NSD06C1
45%
185,000₫ 102,000₫
Công suất chiếu sáng 9W
Đổi màu sắc ánh sáng 3000K - 4000K - 6000K
Tuổi thọ đèn led 25.000h
Góc chiếu sáng rộng 110º
Bảo hành: 12 tháng
Đèn Led Downlight siêu mỏng đổi màu 9W Nanoco NSD09C1
45%
270,000₫ 149,000₫